Ödemiş Orman İşletme Şefliği orman yangınlarına sebebiyet verilmemesi açısından vatandaşları uyardı.

 

Yaz aylarının girmesi ile ormanlık alanlarda yangın riskinin yüksek olması ve bu konuda vatandaşların bilinçli olması yönünde yetkililer sık sık uyarılarda bulunuyor. Bu konuda Orman İşletme Şefliği tarafından gerekli çalışmalar yapılarak öncelikli tedbirler alınıyor. Beydağ Orman İşletme Şefi Bülent Koralay gazetemiz aracılığıyla yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler vererek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Orman yangınları ihbarlarında ulaşılabilecek en pratik danışma numarası hakkında bilgi alabilir miyiz? Halk bu konuda bilinçli ve duyarlı mı?

Beydağ Orman İşletme Şefi Bülent Koralay: Orman bizler için nefes alma kaynağımızdır. Bir ağaç kolay kolay yetişmiyor. Ama bir kıvılcım ile yıllar sonra büyüyen bir ağacı kısa sürede yakarak yok edebiliyoruz. Gerek vatandaşlarımızın bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde vermiş olduğu zararlar neticesinde çıkan yangınlarla ormanlarımız yok olmuştur. Bunların olmaması için orman şefliği olarak başta biz önlemlerimizi alıyor ve vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaları yönünde bilinçlendiriyoruz. Burada en büyük görev vatandaşlara düşmektedir. Orman yangınlarında ulaşılabilecek en pratik numara 177 alo yangın ihbar hattıdır. Yirmidört saat hizmet veren çağrı merkezi durumunda bulunan acil hat halk tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Halk arasında bilinçlenme amaçlı bu acil hat ile alakalı sürekli eğitim ve bilgilendirme semineri verilmektedir.

Yaz döneminde orman yangınları için özel çalışmalarınız nelerdir?

Beydağ Orman İşletme Şefi Bülent Koralay: Yaz dönemlerinde yangın çıkma oranı çeşitli sebeplerden (piknik, cam kırıkları, sabotaj içerikli kasıtlı durumlar, sigara atıkları vs) dolayı artış göstermektedir. Bu nedenle bizim bu konuda aldığımız en önemli ve en başta yapılan çalışmalar arasöz adı verilen yangın söndürme araçlarını bakımdan geçirerek yangın söndürmeye hazır hale getirmek oluyor. Bunun dışında memur ve yangın söndürme işçilerimizde yaz dönemi boyunca görevlerine her zaman hazır durumdalar.

Köylere ilk müdahale aracı olarak su tankerlerinin verileceğini duyduk? Bu tankerler nasıl tanzim ediliyor?

Beydağ Orman İşletme Şefi Bülent Koralay: Evet, bu şekilde bir çalışma mevcuttur. Bu su tankerleri il özel idare tarafından köy muhtarlıklarına dağıtılıyor. Fakat yangınlar yaz nedeniyle şiddet bakımından büyük olduğundan su tankerlerinin yetersiz kaldığı söylenebilir. Yinede küçük çaplı yangınlarda etkilidir, işimizi büyük ölçüde kolaylaştıran unsurlar olarak bizim için yardımcı durumdalar.

Orman yangınlarında çalışan yangın işçilerinin sağlık güvenceleri nasıl sağlanıyor?

Beydağ Orman İşletme Şefi Bülent Koralay: Orman yangınlarında görev alan yangın işçileri kadrolu sistemle çalıştırılır. Sağlık ve iş güvenliği olarak devlet güvencesi altındadırlar. SGK ( sosyal güvenlik kurumu)’ ya bağlı işçi basamağında görev yapmaktadırlar. Olası bir can kaybı durumunda ise kişi iş kazası durumuna geçer ve varsa aile fertlerine maaşı devredilir. Yine bu süreçten sonra tazminat alma durumu ailenin hakkıdır ve bu hakta devlet tarafından sağlanır.

Eğer yangın esnasında kişi özel mülklerine zarar gelirse bu zararın onarımı nasıl oluyor?

Beydağ Orman İşletme Şefi Bülent Koralay: Orman yangınları dışında eğer kişi özel mülk ve arazilerine zarar gelirse bu durumu meydana gelen kişi ya da kişiler sorumlu tutulur. Eğer fail yakalanmazsa kişi cumhuriyet başsavcılığına şikâyette bulunarak jandarma ve orman genel müdürlüğünde takip kararı isteyebilir.

Son olarak köylerde ve çevrelerinde oluşturulan yangın söndürme havuzları yapımları hakkında neler söylersiniz?

Beydağ Orman İşletme Şefi Bülent Koralay: Köyler ve çevrelerinde oluşturulan yangın havuzlarının yapımı yaklaşık on yıldır devam etmektedir. Genelde bu havuzlar sudan yoksun arazilere kurulmuş olan bölgelere inşa edilmektedir. Biz Beydağ Şefliği olarak Beydağ’da barajın bulunması nedeniyle buna çok fazla gerek duymuyoruz. Şuan aktif olarak Kiraz ilçesine yangın söndürme havuzlarının yapımı söz konusudur.