Haber: Dilek Ayvalı

Memleket Partisi Tire İlçe Başkanı Nihat Koç açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Memleket Partisi olarak bizim 6 ilkemizin birincisi Atatürk ile sorunu olmayan kitle ile ilişkilerimiz, ikinci ilkemiz ise kadın ve çocuk haklarının yanı sıra çocuk istismarıyla mücadele etmektir. Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte kadınlar çok mühim siyasi, hukuki ve sosyal haklar elde etti ve bunun sonucu olarak da kadınlar toplumsal alanda görünebilir olup, çalışma hayatına katılabildiler. Anayasada ve seçim kanununda 5 Aralık 1934’te yapılan düzenleme ile Türk kadınları milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. Bunun ardından belediye ve muhtarlık seçimlerine katılan kadınlar, 1935 yılında yapılan TBMM 5. Dönem seçimlerinde 17 kadın milletvekili ile Mecliste yer aldılar. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin kutladığı bugün, ne yazık ki kadının en temel insani hakkı olan yaşam hakkının elinden alındığı bir dönemi yaşıyoruz. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kadının erkekle eşit bir vatandaş olması yönünde mühim adımlar atıldı ve bu yönde yasal düzenlemeler yapıldı ancak bugün hala kadınların “eşit vatandaş” olamadıkları görülmektedir. Kız çocuklarının kesintisiz laik eğitim alması, kadın istihdamını arttıracak politikalar üretilmesi, erken yaşta evlenmelerle etkin mücadele edilmesi, kadına yönelik şiddet ve istismarın önüne geçilmesi gibi kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik adımlar hızla atılmalıdır. Kadınlarımızın siyasette yeterince söz sahibi olmaları, karar mekanizmalarında yer almaları için kadının önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir. Memleket Partisi olarak her zaman, kadının insan haklarının sağlanması yönündeki mücadelemizi sürdüreceğimizi bu önemli günde sizlerle paylaşıyoruz” dedi.