Ülkemizde merkezi yönetimin savurgan, rantçı, taraflı ve her açıdan başarısız yönetim anlayışına karşı kendini halkçı, yerel-milli ve sosyal demokrat olarak kabul eden yönetimlerden beklentiler her geçen gün daha da artmaktadır.

    Çevreye duyarlılık-doğal alanların korunması ve arttırılması, kültür ve sanat etkinliklerinin arttırılarak herkese yayılmasının sağlanması, çarpık yapılaşmanın önüne geçilerek kent bilincinin oluşturulması, tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılması, atıkların düzenli olarak toplanarak değerlendirilmesi, muhtaç olan insanlarımızın sosyallik adına korunması, semt-köylü pazarlarının arttırılarak üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturmak, rantçı anlayıştan uzak kalarak gerçekçi projelerin uygulanması, gençlere yönelik sosyal aktivitelerin yıl içine yayılarak yapılması gibi birçok beklentilerimiz vardır.

   İşin gerçeği bu beklentilerin büyük bir kısmı Ödemiş Belediyesi tarafından yapılmaya çalışılmaktadır. Kültürel , sportif ve sanatsal etkinlikler, festivaller, yerel ürünlerin tanıtılması, köy ve  mahallelerin çevreye duyarlı şekilde güzelleştirilmesi, “Otamış Market” ile üretici ile tüketicinin aracısız buluşturulması ve daha birçok çalışmalar alkış almaktadır.

    Bütün bunlara ek olarak aslında merkezi yönetimin “işsizlik sorunu”na çare bulması beklenmektedir. Özellikle Ödemişli gençlerin iş bulma konusunda yaşadığı sıkıntılar hissedilir şekilde artmaktadır. Merkezi yönetimin çare bulamadığı bu sorun için yerel yönetimin bir şekilde devreye girmesi gerekmektedir. Gerek Ödemiş Organize Sanayii Bölgesinin işlevinin arttırılması, gerek Ödemiş Ticaret Odasının harekete geçmesi ve somut adımlar atması ve Ödemiş Belediyesinin istihdamı sağlayacak şirketleri kurarak soruna el atması şarttır. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklere-şirketlere Ödemişli gençlerin istihdamlarının yapılması da kısmi bir çözüm olarak da yapılabilir.

    “Benim işim iş bulmak değil.” diye bir bahanenin altına sığınmak çözümsüzlüğe davet çıkarmaktır. Belediye başkanları “Şehr’ül Emin” kabul edilir. Daha açık bir ifadeyle şehrin imarından, turizminden, çevresinden, çöpünden, suyundan, bünyesinde bulunan şirketlerden ve o yerleşim yerinde yaşayanların refahından sorumlu olan kişidir.

   Demek o ki, Ödemiş Belediye Başkanı sayın Mehmet ERİŞ, Ödemişli gençlerin işsizlik sorunu ile yeterince ilgilenmeli, çözüm yollarını bulmalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi dahil birçok kurum ve kuruluşu devreye sokarak bu soruna çare bulmalıdır. Ödemiş’in nakus talihini değiştirmek için daha somut adımlarla kamuoyunda yer almalıdır.

   İnanıyoruz ki bu konuda gereken hassasiyet gösterilecek ve en kısa zamanda adımlar atılacaktır.