İzmir’de İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından alınan kararla gece 12'ye kadar olan müzik yasağı kararı ileri saate ertelendi.  

İzmir’de pandemi sürecinde uygulanan müzik yasağı kararında düzenleme yapıldı. İzmir İl Mahalli Çevre Kurulu, koronavirüs (covid-19) salgını çerçevesinde alınan müzik yasağı kararının saatlerinde değişiklik yapıldı. Toplantıda pandemi döneminde 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilen müzik yayınları ileri saatlere alındı.

Alınan karara göre açık eğlence yerlerinde yapılacak canlı müzik yayın saatlerinin 01:00 ile sınırlandırılırken kapalı eğlence yerlerinde yapılacak canlı müzik yayın saatlerinin 04:00 ile sınırlandırılmasına karar verildi.
Geçtiğimiz günlerde Antalya'daki müzik yasağı kaldırılmıştı.

Alınan kararda şu ifadelere yer verildi:
8- 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Ek-2 Çevresel Gürültü Düzeyinin Ölçülmesi ve İzlenmesi 9.bendi "Müzik yayını yapan işyerlerinin çalışma saatleri, yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile kısıtlanabilir." hükmü doğrultusunda açık ve kapalı eğlence yerlerinde yapılacak canlı müzik yayın saatlerinin sınırlandırılması hususu görüşülmüş olup, açık eğlence yerlerinde yapılacak canlı müzik yayın saatlerinin 01:00 ile sınırlandırılmasına, kapalı eğlence yerlerinde yapılacak canlı müzik yayın saatlerinin 04:00 ile sınırlandırılmasına

Editör: Tutku İç