İşçiden ve işverenden kesinti yapılarak bir fon oluşturulacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 7 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi ile 2023 yılı ikinci yarısı için kıdem tazminatı tavanı 23.489,83 TL olarak belirlenmişti. Bu tutar, 2023 yılı ilk yarısı için geçerli olan tavan tutar olan 19.982,83 TL'ye göre %17,18 oranında bir artışa işaret ediyor.

KIDEM TAZMİNATINDAKİ YENİLİK NELER GETİRİYOR?

Yeni kıdem tazminatı tavanı, işçilerin işten çıkarılmaları durumunda alacakları tazminatın miktarını artıracak. Bu durum, işçilerin iş güvencesini güçlendirecek ve işverenleri işten çıkarmaları konusunda daha dikkatli olmaya sevk edecek.

Yeni kıdem tazminatı tavanı, işverenler açısından da bir maliyet artışına neden olacak. Bu maliyet artışının, işverenler tarafından işçilere zam veya başka şekillerde geri ödenmesi muhtemel.

Kıdem tazminatı tavanı, her yıl memur maaş katsayılarına göre belirlenmekte. Bu nedenle, gelecek yıllarda da kıdem tazminatı tavanı, enflasyon ve ekonomik gelişmelere göre artmaya devam edecek.

Kıdem tazminatındaki değişiklik sonrası işveren ve işçilerin aklındaki soru işaretlerine İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal yanıt verdi:

"KIDEM TAZMİNATI DEVLET GARANTİSİ ALTINDA OLACAK"

Kıdem tazminatı bildiğiniz gibi, işçinin haklı fesih ile işten ayrılmasıyla aylık ücretinin yıllık ödenmesidir. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar bölümünde, kıdem tazminatı ile ilgili bir açılım getiriliyor.

Bununla birlikte çalışanların paralarının bir fonda toplanması ve buna da devlet garantisi getirilmesi amaçlanıyor. Hem işçiden hem de işverenden kesinti yapılarak bir fon oluşturulacak. Böyle olunca çalışanların bazı tereddütleri oluşuyor.

Burada Türk-İş'in yaptığı açıklama şöyle:

Kıdem tazminatı, mevzuatla düzenlendiğinden bu yana, vazgeçilmez ve kazanılmış bir haktır.

Bununla ilgili yapılacak düzenlemenin ilgili tüm kesimlerle ortak görüşülerek yapılması gerekiyor. Burada bazı tereddütler de oluşuyor. 7-8 sene çalışmışsınız. Haksız fesih ile işten ayrılmışsınız. Sizden kesilen birikmiş bu para ne olacak? Kanunlarımıza göre, haklı fesih ile ayrılmadığınız için para alamayacaksınız. En azından fonda biriken bu paranın bir fayda sağlayacağı belirtiliyor.

Dolayısıyla bu tür tereddütlerin detaylı olarak kamuoyu ile paylaşılması ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Tabii ki bu fonda biriken paralar, yatırımlar gibi başka amaçlarla da kullanılacak. Devlet katkısı olacağı da söylenmişti.

Kıdem tazminatının bir araç olarak yenmemesi gerekir. Çalışanlar olmazsa ayakta olamayız, üretemeyiz. Biz almamalıyız, üstüne koymalıyız.
 

Editör: Tutku İç