YERELGÜÇ/DİLEK AYVALI

Avukatlar Berber ve Gezer açıklamalarında, “Mağdurun yıllarca maruz kaldığı bu olayda payı olan herkesin gerçekleştirdikleri eylemler neticesinde üst sınırdan cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

İşte Avukatlar Elif Büşra Berber ve İslam Gezer’in açıklaması, “Tamamlanan soruşturma kapsamında mağdur beyanı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı hekimlerince tanzim edilen adli raporlar, bilgi sahibi beyanları, kollukça tanzim edilen araştırma tutanakları ve mevcut tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, mağdurun beyanlarına göre şüphelilerin eylemlerini 2009-2019 yılları arasında gerçekleştirdiği, bu dönemin mağdurun 12 ile 22 yaşı arasında bulunduğu zaman aralığına denk geldiği, mağdurun olaylarla ilgili ilk ifadesini 21.06.2021 tarihinde vermiş olması dikkate alındığında şüphelilerin eylemlerini gerçekleştirdiği zaman, eylem sayısı, eylemlerin gerçekleştiği yer ile ilgili olarak mağdurun kısmi çelişkili beyanlarda bulunmasının aradan geçen zaman ve mağdurun zihinsel engelli olması karşısında makul ve hayatın olağan akışına uygun olduğu, kaldı ki mağdur beyanları kısmen çelişki içerse de oldukça detaylı, ana hatlarıyla birbiriyle uyumlu ve tutarlı olduğu, nitekim mağdur hakkında tanzim edilen heyet raporunda gerçeği değerlendirme yetisinin sağlam olduğu, algıda bozukluk olmadığı ve soyut düşünmenin gelişmediği yönündeki tespitlerin mevcut olduğu, yine ifade esnasında hazır bulunan psikolog bilirkişilerin mağdur beyanlara itibar edilebileceğine dair görüşlerini belirttikleri, kollukça yapılan araştırmalarda belirtilen zaman aralığında mağdurun cinsel istismara uğradığına dair bahse konu mahallede sürekli bir söylenti olduğunun tespit edildiği, şüphelilerden İsmail ve Cüneyt açısından ise görgüye dayalı bilgi sahibi beyanlarının dosya kapsamında yer aldığı, mağdurun, müştekilerin veyahut iddialarını destekler mahiyette beyanda bulunan bilgi sahiplerinin şüpheliler ile aralarında herhangi bir husumet veya şüphelilere iftira atmalarını gerektirecek makul ispatlanmış bir durumun söz konusu olmadığı, tüm bu hususlar birlikte gözetildiğinde şüpheliler yönünden ayrım yapmaksızın mağdur beyanlarına itibar etme gereğinin hasıl olduğu, izah edilen gerekçelerle şüphelilerin değişik zamanlarda birden fazla kez %50 zihinsel engelli olan mağdura yönelik cebir ve tehdit uygulayarak fiili livatada bulundukları kanaatine varıldığı,   hürriyetten alıkoyma eylemlerinin cinsel istismar eylemlerini gerçekleştirme süresiyle sınırlı kalmaması nedeniyle ayrıca hürriyetten alıkoyma suçunu işledikleri, akıl hastalığı bulunan şüpheli Cüneyt haricinde tüm şüphelilerin ayrı ayrı tecziyelerinin gerektiği, bu cihetle şüpheliler hakkında kamu davası açılması için yeter şüphe oluşturacak delilin elde edildiği anlaşılmakla yargılamanın başından beri ısrarla belirttiğimiz hususların doğruluğu Adli Tıp raporu ile sabit hale gelmiştir.  Aydın Adli Tıp Kurumu ve İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporda da belirtildiği üzere mağdurun beyanları güvenilir ve beyanlarına itibar edilebilir şeklindedir. Mağdurun yıllarca maruz kaldığı bu olayda payı olan herkesin gerçekleştirdikleri eylemler neticesinde üst sınırdan cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız"

KORKU FİLMİ GİBİ 9 YILI ANLATTI !