Tütün mamulleri ve alkollü içki satışı ile sunumuna ilişkin esaslarda değişikliğe gidildi.

İŞTE SATIŞIN YASAK OLDUĞU YERLER

Buna göre, sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve bunların yerleşkelerinde alkollü içki ve tütün mamullerinin satışı yapılamayacak. Bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları ile bu hizmetin verildiği yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri yerleşke sınırları içinde kabul edilecek.

Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile akaryakıt istasyonlarındaki alkollü içki satışına ilişkin esneklik de kaldırıldı. Mevcut düzenlemede, akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında hacmen yüzde 5’ten az alkol içeren alkollü içkilerin satışı yapılabiliyordu. Yeni yönetmelikle akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içki satışı ve sunumu tümüyle yasaklandı.

BİR YIL SONRA UYGULAMAYA GİRECEK
Ayrıca, açık alkollü içki satışı yapılan yerlerin içinde veya bu yerlerin tamamen bağımsız olmayan bölümlerinde faaliyette bulunmak üzere perakende satış belgesi başvurusunda bulunanlara, perakende satış faaliyetine ilişkin farklı bir iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunsa dahi, tütün mamulü veya alkollü içki perakende satış belgesi düzenlenemeyecek. Alkollü içki satışı ve sunumu ile tütün ürünlerinin satışına ilişkin yeni kurallar bir yıl sonra uygulamaya girecek.

Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlara ilişkin de yeni kurallar getirildi. Buna göre, sigara dağıtım araçlarında ticaret unvanlarıyla firma bilgilerine, hiçbir logo ve kısaltma kullanılmaksızın, beyaz zemin üzerine siyah renkte ve ancak bu araçların yan yüzeylerinde ve bir yan yüzey alanının yüzde onunu aşmayacak oranda yer verilebilecek. Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların kullandıkları dağıtım araçlarının tamamı beyaz renkte olacak.

Editör: Tutku İç