YERELGÜÇ/DİLEK AYVALI

Tire Belediyesi Tire Kartal Dağında işletilmek istenen Taş Ocağına karşı vatandaşlardan gelen tepki sonucu konuya müdahil olmuş, ormanlık bölgede Taş Ocağı yapılmaması için Bakanlığa itiraz etmiş ve Taş Ocağı ile ilgili ÇED sürecinin olumsuz sonuçlanmasını sağlayarak Taş Ocağı projesinin gerçekleşmesinin önüne geçmişti.

Ayrıca Taş Ocağı açmak isteyen firmanın Ormanlık bölgede her tür Maden arama ve işletme ruhsatının iptali için davalar açılmış ve bu davalarda da Yürütmeyi Durdurma Kararı alınmıştı.   

Kartal Dağına yapılacak olan Taş Ocağının ve Maden arama ve işletme ruhsatlarının yargı yolu ile engellenmesinin ardından, aynı Ormanlık bölgede bu kez de Enerji Bakanlığınca yürütülen bir RES projesi olduğu anlaşıldı.

Tire Belediyesi, Ormanlık alan içerisinde RES yapılmasının iptali için Enerji Bakanlığına karşı yapılan işlemlerin iptali için geçen yıl davalar açtı. Enerji Bakanlığınca başlatılan Ormanlık alan içerisindeki RES projesi ile ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın proje hakkında “ÇED Olumlu” kararı vermesi üzerine bu kez de Tire Belediyesi birçok vatandaşla birlikte “ÇED Olumlu” kararının iptali için dava açtı. 

Tire Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Gökhan Hızlı’nın girişimleri ve Tire Belediyesi Avukatları Aslı Öğüt, Övünç Güler ve vatandaşlar adına Avukat Cem Altıparmak’ın katkılarıyla başlatılan hukuk mücadelesinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açıldı. Tire Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Hızlı; “Bakanlıklarımız maalesef sadece rüzgarların nerede olduğuna bakıyor, fakat bu rüzgarların altında Ormanlık alanların bulunmasını göz ardı ediyor. Anayasamıza göre Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez, Ormanlık alanlar daraltılamaz. Bu nedenle Ormanlarımızı korumak için halkımızla birlikte mücadele ediyoruz. Bakanlık, son derece özensiz hazırlanmış, hatalı ve çelişkilerle dolu olan ÇED Raporu ile ilgili haklı itirazlarımızı görmezden geldi. Bölgemizdeki son Ormanlık alanları korumak için dava açmak zorunluluk oldu. Kanımca Anayasa’nın açık hükmü gereği bu proje hakkında Yürütmeyi Durdurma Kararı verilmemesi mümkün değil.” dedi.  

11 tribünün bulunacağı RES projesinin Kartal Dağı’nda bulunan Ormanlık alanı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyeceğini söyleyen çevre halkı, projenin gerçekleşmesi halinde 2 binden fazla ağacın yok olacağını söyleyerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının “ÇED Olumlu” kararı vermesini son derece şaşırtıcı olduğunu söylediler. Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran; “Kartal Dağı ilçemizin adeta akciğerleri konumunda. 2021 yılında bu bölgeye önce Taş Ocağı yapmak istediler. Haklı olarak bölge halkımız bu duruma tepki gösterdi ve bizler de Tire Belediyesi olarak halkımızın yanında yer aldık. Belediye Hukuk birimimiz gerekli mücadeleyi verdi ve Taş Ocağını bu bölgeye yaptırmadık. Maden Arama ve İşletme ruhsatlarının da iptalini sağladık. Aynı Ormanlık bölgede bu kez RES yapmak için çalışma başlattılar. Uluslararası Anlaşmalara göre, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine göre ve yine bizzat devletimizin çevreyle ilgili olarak yayınladığı İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planına göre korunması gereken en önemli varlık Ormanlarımızdır. Buna rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Kartal Dağı Ormanlarının içerisinde Ormanları tahrip etme pahasına 11 adet Rüzgar Türbini yerleştirmesiyle ilgili RES projesi hakkında “ÇED Olumlu” kararı vermesi, Ormanların korunması yönündeki Uluslararası ve ulusal tüm kabullere aykırıdır. Bakanlıklarımızın enerji politikası ile iklim koruma politikası maalesef çelişkili durumda. Uygulamada iklim koruma politikası çiğneniyor.  Biz aslen Yenilenebilir Enerjiye ve RES’e karşı değiliz ancak Ormanlık alanlar içerisinde RES yapılmamalıdır. Dünya bu yanlıştan döndü, Türkiye de dönmelidir. Bu proje için en az 2 bin ağaç yok edilecektir. Bu da bizim akciğerlerimiz olan oksijen deposu Ormanlarımızın yok olması demek. Tire Belediyesi olarak bu katliama seyirci kalmayacağız. Tire Belediyesi Hukuk Birimimiz konuyu yakından takip ediyor “ÇED Olumlu” kararının iptali için yürütmeyi durdurma talepli davamızı açtık. İnşallah bu haklı mücadelemiz olumlu sonuçlanacak ve böylelikle büyük bir yanlıştan dönülmüş olacak.” dedi.

Editör: Dilek Acar