11 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurul öncesi kent konseyi başkanlığına talip olan Mahmutçaoğlu, Saracoğlu Caddesi’nde yer alan firmasıyla uzun yıllardır GSM sektöründe hizmet veriyor. Birlikte çalışmayı planladığı yürütme kurulu üyelerini de kamuoyuyla paylaşan Mahmutçaoğlu, Ödemiş’i ilgilendiren her konuyu katılımcı bir anlayış ve geniş bir perspektifle ele alarak konseyi oluşturan tüm paydaşlarla beraber başarılı işlere imza atacaklarını belirtti.

Ödemiş Kent Konseyi Başkan Adayı Sadeddin Mahmutçaoğlu’nun adaylık açıklamasından öne çıkan başlıklar ise şöyle:

SİVİL TOPLUMUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ OLACAĞIZ
“Türkiye’de yaklaşık 25 yıllık bir geçmişe sahip olan kent konseyleri yerinden yönetim ilkesinin hayata geçirilmesinde önemli bir role sahip. İlçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın yönetime katılmaya ve fikirlerini özgürce ifade etmeye hakkı var. Konseylerin varlık amacı ise bu hakkın kullanılmasına imkan tanımak. İlçede faaliyet gösteren tüm kurumların, yerel yönetimlerin ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinden oluşan kent konseyi, aynı zamanda gönüllüleri bir araya getiren meclislere de sahip. Ülkemizde kapsayıcılığın bu denli üst düzeyde kabul gördüğü başka bir kurumsal yapı daha yok. Demokratik katılımı arttırmak istiyorsak kent konseylerine gereken önemi vermeli ve doğru bir vizyon belirlemeliyiz. Bu anlayışla başta meslek odaları olmak üzere tüm sivil inisiyatifler arasında birleştirici bir işlev üstlenmek ve birlikte yönetme anlayışının güçlenmesine katkı koymak üzere Ödemiş Kent Konseyi başkanlığına aday oldum.”

MASADA OLDUĞUMUZ KADAR SAHADA DA AKTİF OLACAĞIZ

“Türkiye ve Avrupa’daki başarılı uygulamaları incelediğimizde kent konseylerinin yalnızca öneri ve fikir üreten yapılar olmakla kalmayıp çeşitli farkındalık projeleri ve akademik çalışmalarla kent hayatına doğrudan katkı yaptığını görüyoruz. Hem fikir üretmek hem de eylemsel olmak için öncelikle konsey yönetiminin kendi içinde uyumlu olması gerektiğini geçmiş dönemlere baktığımızda net olarak gördük. Hem masada hem sahada aktif olmak için aynı amaç etrafında toplanmış bir ekibe ihtiyaç var. Ben ve yol arkadaşlarım bu iddia ile yola çıktık ve bunu başaracağımıza inancım tam.”

SİYASETÜSTÜ BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞACAĞIZ
"Kent konseyine siyaset dışı bir açıdan bakarak her görüşten üyemizle aynı çatı altında çalışmak ve birlikte başarmak idealiyle başkanlığa aday olduğumun bilinmesini istiyorum. Birlikte yola çıktığımız yürütme kurulu adayı arkadaşlarımızla da bu paydada buluştuk. İlçemizin ortak menfaati için hem yürütme kuruluyla hem de genel kurulumuzla siyasetüstü bir anlayış içinde çalışacağız. Konseyimizin başta Ödemiş Belediyesi olmak üzere diğer kurumlarla olan ilişkilerini de karşılıklı işbirliği, iyi niyet ve uzlaşı ilkeleri üzerinden yeniden yorumlayacağız.”

ÖDEMİŞ İDEAL HAYVAN BESLEME TEKNOLOJİLERİ “SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK & SÜREKLİ KARLILIK" EKSENİNDE YENİLİKÇİ ÜRÜNLER SUNUYOR ÖDEMİŞ İDEAL HAYVAN BESLEME TEKNOLOJİLERİ “SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK & SÜREKLİ KARLILIK" EKSENİNDE YENİLİKÇİ ÜRÜNLER SUNUYOR

TÜM PAYDAŞLARIMIZLA İLETİŞİM İÇİNDE ORTAK AKLI İNŞA EDECEĞİZ

“Kent Konseyi’nin varlık amacı, ilçede ortak aklı ve birlikte yönetme kültürünü inşa etmektir. Seçildiğimiz takdirde misyonumuz başkanın ya da yürütme kurulu üyelerinin görüşlerini kamuoyuyla paylaşmaktan ve rutin toplantılar yapmaktan fazlası olacaktır. Elbette hepimizin çeşitli konularda görüşleri var. Fakat burada asıl olan kendi görüşlerimizi öne çıkarmak değil konseyi oluşturan tüm paydaşların benimseyeceği öneri ve eylemleri ortaya koymaktır. Bunu sağlamanın yolu da paydaşlarımızla sıkı bir iletişim içinde olmaktan geçiyor. Bir araya gelmenin ve iletişimin gücüne inanarak çalışacağız ve Ödemiş Kent Konseyi’ni bir demokrasi platformu olarak hak ettiği konuma hep birlikte taşıyacağız.”

“ÇOK SESLİ BİR YÜRÜTME KURULU OLUŞTURMAYI HEDEFLEDİK”

“Kent Konseyi Yönetmeliği, başkan ve yürütme kurulu üye seçimlerini ayrı ayrı düzenleyerek farklı görüşlerden isimlerin bir arada çalışmasını temin etmeyi amaçlamıştır. Mevzuatla ortaya konulan kurucu iradeye uygun olarak görüşlerimizin değil ilkelerimizin uyumunu esas alıp, çok sesli bir yönetim oluşturmak amacıyla çeşitli meslek gruplarından üyelerle birlikte hareket etme kararı aldık. 
Yürütme Kurulu aday listemiz, Avukat Batuhan İsmet Durna, İnşaat Mühendisi Ferhat Şeker, Ödemiş Tariş Kooperatifi’nden emekli İsmail Türkan, Yüksek Mimar Mualla Akgün, Öğretmen Tayfun Bengi, Veteriner Hekim Tekin Alpsoy ve Esnaf Turgut Akın’dan oluşuyor. Bilgi, tecrübe ve gayretleriyle çalışmalarımıza değer katacağını düşündüğüm kıymetli yol arkadaşlarımla 11 Temmuz 2024 Perşembe günü yapılacak seçimli genel kurulda konseyimize en iyi şekilde hizmet etmek için aday olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Ödemiş Kent Konseyi seçimli genel kurulunun bir demokrasi bayramı şeklinde gerçekleşmesini diliyor, seçim sonuçlarının ilçemize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” açıklamalarında bulundu.
 

Editör: Tutku İç