Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün İzmir’in Bayındır ilçesinde açmak istediği jeotermal kaynak arama başvurusunu karara bağladı.

Bakanlık proje için ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verdiğini açıkladı. 9 milyon 700 bin TL'lik proje kapsamında 4 bin 867 hektarlık arazinin 5 bin 400 metrekaresinde çalışma yapılması planlanıyor. Jeotermal kaynak arama ruhsatlı alanda 2 bin 250 metre derinlikte sondaj kuyusu açılacak.

Sondaj çalışmasının yapılacağı alan Turan Köyü'ne 600, en yakın yerleşim birimine ise 500 metre mesafede bulunuyor. Çevre Düzeni Planı’nda tarım arazisinde kalan sondaj alanı aynı zamanda Küçük Menderes Havzası Torbalı Bayındır Yeraltısuyu Kütlesi’nde yer alıyor. Sondaj alanının etrafında ise zeytinlikler bulunuyor.

Sondaj çalışması sonrasında gerekli jeotermal kaynağa ulaşılması durumda MTA Genel Müdürlüğü ihale yoluyla kaynağı devredecek.

BÜYÜKŞEHİR’DEN OLUMSUZ GÖRÜŞ!

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin proje tanıtım dosyasına olumsuz görüş verdiği görüldü. Görüş yazısında “Bahse konu ÇED'e esas proje alanının üst ölçekli planlarda Tarım Alan kullanımlarında yer alması nedeniyle ülkemiz tarım topraklar, bugün için kendini besleyebilecek miktarda olmakla birlikte potansiyel kullanma sınırına ulaşmıştır. Hızlı nüfus artışına paralel olarak tanımsal ürünlere olan gereksinimi de aynı oranda artmaktadır Artan nüfusun gereksinimini karşılayabilmek için tarım topraklarının miktarını artırmak söz konusu olmadığına göre tarım alanlarını korumak ve birim alandan elde edilecek üretimi artırmak zorunludur. Son yıllarda tarım arazileri amaç dışı kullanımlar ve diğer nedenlerden dolayı (erozyon kirlenme vb) hızla azalmaktadır. Amaç dış kullanımın önüne geçebilmek ve tarımsal sürdürülebilirliği devam ettirebilmek için tarım arazilerinin parsel olarak değil bölgesel bütünlük anlamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenlerden dolayı tam arazilerinin amaç ası kullanmaması gerektiği düşünülmektedir” ifadeleri yer aldı.

Editör: Gülçin Kargaoğlu