KOZADER 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle havzaya yapılması planlanan Maden Sahasına dikkat çekerek basın açıklaması yaptı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Bugün dünyamız ve insanlık;
iklim değişikliği, açlık,kuraklık,biyolojik çeşitliliğin azalması, zehirli atıklar gibi ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıyadır.

KÜÇÜK MENDERES ÇÖL OLMASIN

Özellikle dünyanın en bereketli topraklarının bulunduğu ülkemizde ve bölgemizde bugünün en büyük sorunu susuzluk kuraklık çölleşme ve çevresel kirlilik riskidir. 

SAĞLIKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İÇİN TEMİZ ÇEVRE ŞART

Dünyanın ve insanlığın gelecekte de var olabilmesinin en önemli şartlarından biri de sağlıklı bir çevre ve  yeryüzündeki doğal dengenin sürdürülebilirliğidir. Ne yazık ki, günümüzde çevre kirliliği, telafisi neredeyse imkânsız tahribatlarla doğal dengeyi bozan ve insanlığın geleceğini tehdit eden boyutlara ulaşmıştır.

ENERJİ VE MADEN POLİTİKAMIZ DEĞİŞMELİ

Özellikle yanlış Enerji Maden politikaları ve yatırımları sonucu yaşadığımız topraklar cehenneme çevrilmek üzeredir. Bir çok tesisin bulunduğu bölgede çok ciddi çevresel kıyımlar yaşanmaktadır.

ÇEVRE VE TARIM MERKEZE KONMALI

Bu sebeple ülkemizin acilen Çevre ve Tarımı merkeze koyan yeni bir enerji maden politikası (tüm politikalarda olması gerektiği gibi) güncellemesi yapma mecburiyetimiz  bulunmakta. 
Bugünkü yaşam sürdürülemez. 

SAĞLIKLI ÇEVREDE YAŞAMAK TEMEL İNSAN HAKKIDIR

Günümüzde sağlıklı bir çevrede yaşamak temel insan haklarından biri olarak kabul edilmektedir. Anayasamızda da herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak hakkına sahip olduğu, çevreyi geliştirmek ve çevre kirliliğini önlemenin devletin ve aynı zamanda vatandaşların görevi olduğu belirtilmektedir.

YAŞANACAK DÜNYA İÇİN ÇEVRENİ KORU

Çevrenin korunması ve geliştirilmesine dönük atılacak her adım, insanlığın geleceği için büyük önem taşımaktadır. 5 Haziran Dünya Çevre gününü bu hedefleri konuşmak  değerlendirmek ve birlikte hareket etmek adına önemli bir fırsat olarak düşünüyor daha güzel daha sağlıklı ve daha temiz bir gelecek temennisiyle Dünya Çevre Günü’nü kutluyoruz.“

Editör: Tutku İç