İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı olağan meclisinin ana gündemlerinden beri İZBETON oldu. 

6 Şubat tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısı ile sermaye artışına gitme kararı alan İZBETON’DA İzmir Büyükşehir Belediyesi payına düşen 246 milyon 980 bin TL’lik artış talebi meclis üyelerinin onayına sunuldu. 

Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları’ndan oy çokluğu ile gelen komisyon raporu Meclis’ten de oy çokluğu ile geçti. 

Gündem maddesi şu şekilde: 

Belediyemizin iştiraki olan İZBETON A.Ş’nin 06/02/2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan Karar doğrultusunda; Belediyemizin İZBETON A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%98,792'sine tekabül eden) 246.980.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu.
 

Editör: Tutku İç