Buna göre 9 taşınmaz Bayındır Belediyesi tarafından kamulaştırılacak.

KÜÇÜK MENDERES İÇİN BAYRAM NAMAZ SAATLERİ KÜÇÜK MENDERES İÇİN BAYRAM NAMAZ SAATLERİ


Bayındır ilçesinde kazandırılacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili süreç hızla ilerliyor.

İlçede ciddi bir istihdam yaratacak projede alt yapı çalışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yeni bir karar daha alındı. 

9 parsel tarafından alınan acele kamulaştırma kararı alınırken bu parsellerin Bayındır Belediyesi tarafından kamulaştırması karar altına alındı.
 

Editör: Tutku İç