Hafta sonu uyarısı: İzmir’i toz kaplayacak! Hafta sonu uyarısı: İzmir’i toz kaplayacak!

YERELGÜÇ/BURCU TUNÇ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Bu yıl 1 Mayıs, 134. kez işçi sınıfının uluslararası düzeyde birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanacak. 1 Mayıs, ilk kez kutlandığı 1890 yılından bu yana, işçi ve emekçilerin kazanılmış haklarına yönelik saldırılara karşı talepleriyle alanlara çıktığı, birlik, mücadele ve dayanışma duygularını dünyanın dört bir yanında kitlesel olarak alanlara yansıdığı evrensel bir gün olarak kabul edilmektedir. 2024  1 Mayıs'ına emeğe ve emekçilerin kazanılmış haklarına yönelik yeni saldırı planlarının yapıldığı, emekçilerin acil ekonomik, sosyal ve demokratik taleplerinin yanı sıra temel hak ve özgurlüklere yönelik tehditlerin gündemde olduğu bir dönemde yapılacak. İşçi ve emekçilerin sayıları her geçen gün artan erkek-kadın, genç-yaşlı, çocuk-genç bütün bireylerinin iki yüz yılı aşkın süredir dile getirdiği insanca yaşam, insanca çalışma koşulları" talebi, aradan geçen zamana rağmen önemini ve güncelliğini korumaktadır. İktidar, yıllardır yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretmek yerine, başta eğitim alanı olmak üzere, emekçilerin tüm alanlarda hedeflerine ulaşmak için bütün imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Çalışma ve yaşam koşullarımız her geçen gün ağırlaşırken, hayat pahalılığı ve yoksulluk politikaları ülke çapında yaygınlaşmaktadır. Son yıllarda iş cinayetleri başta olmak üzere, kadın cinayetleri ve çocuklara yönelik cinsel istismarların belirgin bir şekilde artması, emek ve demokrasi güçlerine yönelik baskı, şiddet ve saldırıları hız kesmeden sürmektedir. Toplumsal yaşamın bütün alanları iktidarın baskıcı ve otoriter uygulamaları ile kuşatılmış, halkın insanca yaşam hakkı, çocuk ve gençlerin eğitim hakkı önündeki engeller azalmak bir yana her geçen gün artmaktadır. 1 Mayıs, bir taraftan emekçi sınıfların güncel ve somut taleplerinin öne çıktığı, diğer taraftan ezilen halkların sınıfsız, sömürüsüz, barış içinde bir dünya yaratma mücadelesinin alanlarda güçlü şekilde gösterildiği özel bir gündür. 
2024 1 Mayıs'ının, en temel yaşam alanlarımıza yönelik kuşatmayı kırmak, eğitim alanında ve günlük yaşantımızda karşı karşıya olduğumuz sorunlara kalıcı çözüm üretilmesi taleplerimizi haykırmak için ülke çapında yaygın ve kitlesel olarak kutlanması önemlidir. 1 Mayıs'ı tarihsel anlamına ve önemine uygun olarak kutlamak, yıllardır çözüm üretilmeyen taleplerimizi kitlesel ve yaygın bir şekilde ülkenin dört bir yanında göstermek eğitim ve bilim emekçileri açısından son derece önemlidir. Eğitim Sen olarak halkı ezen ve yoksullaştıran 'kemer sıkma' politikalarına, arkası kesilmeyen zamlar ve hayat pahalılığına, milyonları açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahküm edenlere karşı tüm eğitim ve bilim emekçilerini Türkiye'nin her yerinde alanlara çıkmaya, 1 Mayıs'a katılmaya davet ediyoruz. ✓ Kazanılmış haklarımız için, insanca yaşam ve daha iyi çalışma koşulları için 1 MAYIS'TA ALANLARDAYIZ/ 
✓ Herkese güvenceli iş, güvenli gelecek talebimizi haykırmak için, 1 MAYIS'TA ALANLARDAY12! Eğitimde her türlü esnek, güvencesiz ve angarya çalışma uygulamalarına dur demek için 1 MAYIS'TA ALANLARDAYIZ/ 
✓ Her fırsatta birbirine karşı kışkırtılan, düşman edilmeye çalışılan halkların eşit yurttaşlık mücadelesini güçlendirmek için 1 MAYIS'TA ALANLARDAYIZI”

Editör: Gülçin Kargaoğlu