Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, iki bölgeyi daha arkeolojik SİT ilan etti. Define avcılarının hedefinde olan iki bölge daha koruma altına alındı. 

63 milyonluk işlem hacmi... İzmir'de Sibergöz baskını! 63 milyonluk işlem hacmi... İzmir'de Sibergöz baskını!

Tire’nin Paşa Mahallesi sınırlarında bulunan 336 ada 11 parselde gerçekleştirilen kaçak kazı sonucu yapılan incelemelerde bölgede amorf nitelikte yoğun miktarda seramik parçaları ve çatı kiremidi gibi arkeolojik buluntular tespit edildi. Parsel, kurul tarafından 3’üncü derece arkeolojik SİT ilan edildi. 

Kurul’un kararı şu şekilde: 

İzmir İli, Tire İlçesi, Paşa Mahallesinde bulunan mevcut sit alanları dışındaki, tapunun özel mülkiyete ait 336 ada, 11 parselinde kayıtlı taşınmazda gerçekleştirilen kaçak kazı olayı sonrasında Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca gerçekleştirilen tespit çalışması sonucunda; açığa çıkarılan amorf nitelikteki yoğun miktarda seramik parçaları ile çatı kiremidi gibi arkeolojik veriler ve tespitler ışığında 336 ada, 11 parselin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı dikkate alınarak 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; Tapunun özel mülkiyete ait 336 ada, 11 parselinde kayıtlı taşınmazın tapu sicil kaydına "3.derece arkeolojik sit alanındadır" şerhinin konularak Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 2863 sayılı Kanunun 17.maddesi gereğince 3 yıl süre ile geçerli olmak koşuluyla karar eki geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarının uygun olduğuna; Tapunun özel mülkiyete ait 336 ada, 11 parselinde kayıtlı taşınmazda gerçekleştirilen kaçak kazıya ilişkin olarak başlatıldığı anlaşılan yasal soruşturmanın sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı açısından kaçak kazı çukurunun Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde, uygun göreceği teknik ve yöntemlerle kapatılmasında sakınca bulunmadığına karar verildi. 

Ayrıca Ödemiş’in Kurucuova Mahallesi’nde yer alan Neikaia Antik Kenti’nin sınırında tespit edilen kaçak kazı çalışmaları sonrasında bölgede yapılan incelemelerde Roma ve Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar çıktı. Bölge, kurul tarafından da 3’üncü derece arkeolojik SİT ilan edildi. Neikaia Antik Kenti’nin defineciler tarafından tahrip edildiği geçtiğimiz yıllarda da pek çok kez gündeme gelmişti. 

Kurul’un kararı şu şekilde:

İzmir İli. Ödemiş İlçesi. Kurucuova Mahallesinde kalan, tapuda orman vasıflı 156 ada 1 parsel ile mera vasıflı 1287 parselde kalan alanda tespit edilen, çoğunlukla Roma, geç Roma ve Bizans dönemlerine tarihlenen arkeolojik veriler sebebi ile, karar eki koordinatlı paftada gösterilen alanın "3. derece arkeolojik sit" olarak tescil edilmesine, karar emki koordinatlı paftasının ve sit fişinin onaylanmasına, taşınmazların tapu kaydına "3. derece arkeolojik sit" şerhinin konmasına, 2863 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanarak iletilmesine, kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına.

Editör: Tutku İç