YEREL GÜÇ/ BURCU TUNÇ

BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ BİR YARGI İÇİN, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN, LAİK, DEMOKRATİK, SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİ İÇİN MÜCADELE ETMEKTEN VE DİRENMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

MAARİF MODELİNE ÇYDD’ÖDEMİŞ ŞUBESİNDEN RET! MAARİF MODELİNE ÇYDD’ÖDEMİŞ ŞUBESİNDEN RET!

Ödemişli avukatlar konuyla ilgili bir basın açıklamasında bulundular. Avukatlar yaptıkları açıklamada “Bizler yıllardır Hukuk Devleti'nin gerekliliği için, yaşama geçirilmesi için, hukuk üstünlüğü için, bağımsız ve tarafsız bir yargı için bıkmadan usanmadan mücadele eden İzmir barosu avukatlarıyız. Özgürlüklerin kısıtlandığı, askıya alındığı, hakların ihlal edildiği her gündem de İzmir barosu üyeleri ile beraber hakların ve özgürlüklerin savunucusu olduk. Bugün yine çok ağır bir hak ihlaline karşı bir aradayız. Yargıtay’ca kararın altında imzası olan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesi verdiği kararda hak ihlalini tespit etmiş, karar dosyayı görevli İstanbul 13. ağır ceza mahkemesine göndermiş ve mahkemeye yeniden yargılama yap, cezanın infazını durdur ve tahliye et demiştir. Anayasanın 153. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir ve Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır. Yasama, yürütme, yargı organlarının idari makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bu açık hükme rağmen bu karara uymak ve bu karar doğrultusunda karar vermekle  görevli İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermiş ve bugün burada bir araya gelmemizin gerekçesi olan hukuka aykırı kararları vermiştir. Anayasa ve Anayasanın hükümleri istenildiğinde uygulanacak, istenilmediğinde göz ardı edilecek metinler değildir. Dün verilen kararlarla hukuki güvenlik ve belirlilik ilkesi ihlal edilmiştir. Bağımsız ve tarafsız bir yargı için, hukukun üstünlüğü için, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti için mücadele etmekten ve direnmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Biz kazanacağız“ dediler.

Editör: Tutku İç