YEREL GÜÇ / BURCU TUNÇ 

Ödemiş Belediye Meclisi’nin 2024 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısı Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan Başkanlığında Belediye Hizmet Binası bünyesindeki Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantı gündeme alınan toplam 15 maddeyi görüşmek üzere mecliste grubu bulunan partilerin katılımlarıyla gerçekleşti.

Toplantı gündem maddelerine geçmeden önce AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Davran'ın vermiş olduğu önergeler tartışıldı.

ilk olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Evin Davran'ın vermiş olduğu Ödemiş Belediye Başkanlığı imar, hukuk, plan bütçe komisyonu toplantılarına STK'lardan birer gözlemci atanması talebi görüşüldü. Başkan Mustafa Turan ihtiyaç halinde komisyon başkanları STK'lardan birer gözlemci çağırabilir dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Davran'ın bir başka önergesi ise geçen dönem belediye başkanlığı yapan Mehmet Eriş göreve başladığında kaç personel vardı? siz kaç personel devraldınız? sorusuydu. Başkan Turan tam sayıyı bir sonraki mecliste verebileceğini söyledi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK YAPMAK ÜZERE YOLA ÇIKTIK AMA ZARAR EDEREK BELEDİYECİLİK YAPMAK BENİM TARZIM DEĞİL

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Davran belediyeye ait iktisadi teşekküllerinde kar edilemediği için sebebini anlamak adına bir komisyon daha kurulması talebini iletti. Başkan  Turan ise yılın ilk üç ayında seçilen komisyonun denetlemeleri yaptığını ve  mecliste denetim komisyonu bunun kontrollerini yaptığını belirtti.
Belediyenin bu tür işletmeleri çalıştırması kolay değil diyen Başkan Turan sosyal belediyecilik adına zararda olan işletmelerimizi teker teker takip ediyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayı’nın sonuna kadar tüm işletmelerimizde sayım yaptırdık. Bu işletmelerle ilgili nasıl karar alacağımızı bunların sonuçları belirleyecek. Sosyal belediyecilik yapmak üzere yola çıktık ama zarar ederek belediyecilik yapmak benim tarzım değil. Bir komisyon oluşturamayız ama sizden gelen önerileri dikkate alırız” dedi.

Daha sonra meclis maddelerinin oylanmasına geçildi.

1.Madde - Bengisu Mahallesi 1229 adayı içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile Bengisu Mahallesi, 57 ve 1229 adalar ile Kuvvetli Mahallesi, 867 ada, 148 parseli içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun incelendiğine İmar ve Hukuk Komisyonundan oluşan Ortak Komisyonun 16.05.2024 tarih, 2 sayılı kararı oy birliğiyle kabul edildi.

BOZDAĞ, GÖLCÜK VE SUBATAN’A İTFAİYE MÜFREZESİ ŞART! BOZDAĞ, GÖLCÜK VE SUBATAN’A İTFAİYE MÜFREZESİ ŞART!

2.Madde - Kaymakçı Mahallesi, 3393, 3394 ve 3260 parsel numaralı taşınmazları kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun incelendiğine İmar Komisyonunun 16.05.2024 tarih, 3 sayılı kararı oy birliğiyle kabul edildi.

3.Madde- Vakıflar Bölge Müdürlüğünün, mülkiyetlerinde bulunan 311 ada, 65 parsel ile belediyemize ait 311 ada, 123 parsel numaralı taşınmazla ilgili talebin incelendiğine dair İmar ve Hukuk Komisyonundan oluşan Ortak Komisyonun 16.05.2024 tarih, 3 sayılı kararı oy birliğiyle kabul edildi.

4.Madde -Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve EnerjiSA ortaklığında yürütülen Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi SENTRUM Projesi kapsamında mülkiyeti Belediyemize ait Birgi Mahallesi, 276 ada, 1 parselde bulunan sinema binasının altındaki camekanlı alanın SENTRUM Koordinasyon Ofisi olarak kullanılmak üzere İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis talebinin incelendiğine dair İmar ve Hukuk Komisyonundan oluşan Ortak Komisyonun 14.05.2024 tarih, 4 sayılı kararı oy birliğiyle kabul edildi.

5.Madde- Muhtarlık hizmetlerinin görülmesi amacıyla Mülkiyeti Belediyemize ait Bademli Mahallesi, Bademli Eski Belediye Binasındaki bir odanın Bademli Mahalle Muhtarlığına tahsisi talebinin incelendiğine dair İmar Komisyonunun 14.05.2024 tarih, 4 sayılı kararı oy birliğiyle kabul edildi.

6.Madde -Cumhuriyet Mahallesi 485 ada, 324 parse1 numaralı taşınmazdaki Trafo Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili trafonun yer altında yapılması plan notuna GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.05.2024 tarih, 94373 sayılı yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

7.Madde -İmar Planına göre yol ve park alanı içinde kalan ve mülga Ovakent(Adagide) Belediyesi zamanında yol ve park olarak kullanılan Ovakent (Adagide) Mahallesi, 441 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılmasının 2020- 2024 yıllarını kapsayan 5 Yıllık İmar Programının 2024 yılı içerisine alınması ve 2024 yılı performans programına eklenmesi konusunun görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.05.2024 tarih, 94571 sayılı yazısı oy birliğiyle kabul edildi.
8. Madde -Ödemiş Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi’nin işletme yetkilisi olarak İşletme ve İştirakler Müdürü’nün yetkilendirilmesi ve Belediye ile Ödemiş Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi arasında yapılacak olan nakit transferlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesine dair İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 23.05.2024 tarih, 94345 sayılı yazısı oy çokluğuyla kabul edildi.

9.Madde - İşletme yetkisi belediyemizde bulunan Bademli Şehit Asteğmen Coşkun KALE Barajı Sulama Tesislerinden faydalananlar için belirlenen 2024 Yılı Sulama Suyu Ücret Tarifelerinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün yazıları gereğince yeniden belirlenmesine dair Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.05.2024 tarih, 94886 sayılı yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

10.Madde -Belediyemizde ihtiyaç fazları olarak belirlenen 6 adet at ve binici takımlarının “At Yetiştiriciliği Dersleri Öğrenci Uygulamaları”nda kullanılmak üzere Taşınır Mal Yönetmeliği 31. Maddesine göre Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne bedelsiz devir talebinin görüşülmesinde dair Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 21.05.2024 tarih, 94194 sayılı yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

11.Madde -Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kadrosunun İptali Cetvelinin görüşülmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.05.2024 tarih, 94780 sayılı yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

12.Madde -Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde belirtilen norm kadrolara göre hazırlanan Afet İşleri Müdürlüğü kadrosu ihdas cetvelinin görüşülmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.05.2024 tarih, 94788 sayılı yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

13.Madde -Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.05.2024 tarih, 94639 sayılı yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

14.Madde -Toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.

15.Madde -Dilek ve Temenniler.
 

Editör: Tutku İç