KİRAZ’DA BİR İLK / Oasis Reformer & Pilates açıldı KİRAZ’DA BİR İLK / Oasis Reformer & Pilates açıldı

Mülkiyeti Kiraz Belediyesi’ne ait olan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından hayata geçirilmesi planlanan ve içerisinde hastane, TOKİ Konutları, Okul ve alış-veriş merkezilerini de kapsayan “Yeni Kiraz Planları” ile ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yargıya taşınan imar planları ile ilgili İzmir 2.İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Kararın gerekçeleri arasında alanın 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’ndaki tarım alanları lejantı ile uygun olmaması, Ticaret-Konut alanlarında konut kullanım oranının belirtilmemesi, hastanenin yapılaşma koşullarının imar mevzuatına aykırı olması, Karayollarının görüşüne uyulmaması, katı atık alanının yakınlarında konut olması, yükseköğrenim alanının küçültülmesi ve ağaçlandırılacak alanın fiziki durumunun dikkate alınmaması olmuştu.
Yürütmeyi durdurma kararına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kiraz Belediyesi itirazda bulunsa da İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi talebi geri çevirdi.
Planların askıya çıkması ile birlikte temeli atılan Kiraz Devlet Hastanesi’nin inşaatı da durduruldu. 


YENİ PLAN HAZIRLANDI
Planlarla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek yeni imar planı hazırladı. 150 bin metrekare alanı kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revize edilerek askıya çıkarıldı.
Askıya çıkan planlarda şu değişiklikler yapıldı:
- 1/1000, 1/5000 ve 1/25000 planlara ek olarak 1/100.000 Plan üretilmiştir.
- TİCK alanlarında "tamamı konut olmamak üzere en fazla ticaret kullanım oranı %30" oranı belirlenmiştir.
- Donatı alanlarında; yapılaşma koşulları belirlenmiştir.
- Plana ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğünden tekrar görüş alınmıştır.
-İZSU itirazında belirtilen Alt kotlarda 25*25 T.A. (terfi istasyonu) eklenmiştir.
-İptal sebebi olarak ifade edilen plan tekniklerine ilişkin maddi hatalar giderilmiştir.
Askıya çıkan planlarda konut alanları ve ticaret konut alanları için 0,90 emsal ve 4 kata kadar yapılaşma hakkı tanındı. Ticaret ve konut alanlarının 1 emsal hakkının düşürüldüğü görüldü.
Planlanan nüfus ise 1050’den 947 kişiye indirildi.

İLK PLANLARDA İPTAL EDİLMİŞTİ

Bakanlık tarafından ilk olarak askıya çıkarılan imar planları da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yargıya taşınmış ve mahkeme planları planlama ilkelerine uymadığı gerekçesiyle iptal etmişti. Hastane ve yurt dışında ticaret ve konut alanlarının da eklendiği plan iki belediye arasında da tartışmalara neden olmuştu. Karşılıklı açıklamalar, siyasi değerlendirmeler gibi nedenlerde zaman zaman kent gündemine gelen plan tekrar yayımlanmıştı.
 

Editör: Tutku İç