Bugün dünya üzerinde “üç yazma nüshası” var. Bu harika ve seçkin eser, yüzyıllar boyu üstü örtülmüş, bir kenarda unutulmuş olarak kalmış. Nihayet 19. yüzyılın ikinci yarısında iki nüshası, 20. yüzyılın başlarında da üçüncü nüshası gün ışığına çıkmış.

Balasagunlu Yusuf Kutadgu Bilig’de, hem devlet adamlarına hem millete, iki dünyada da mutlu olmanın yollarını, bir anlamda ideal bir topluma ulaşmanın gereklerini; ayrıca, başta hükümdar olmak üzere belli başlı devlet adamlarında bulunması gereken belli başlı özellikleri, erdemleri, devlet yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususları, uyulması gereken usûl ve esasları; hükümdar, bürokratlar (hizmetkârlar) ve halkın birbirleri üzerindeki hakları ve birbirlerine karşı görevleri; yine akıl, bilgi, gönül, erdem, mutluluk, doğruluk, adalet, hayat, ölüm, dünya, ahiret, iyilik, kötülük, cömertlik, cimrilik, kanaat, tok gözlülük, aç gözlülük, alçak gönüllülük, kibir, yumuşak huyluluk, hiddet, sakinlik, öfke, sabır, acelecilik, dedikodu, kıskançlık, karar verme, işin ehline verilmesi, dilin doğru ve güzel kullanılması, eş ve arkadaş seçimi, çocuk yetiştirme, yeme-içme, uyku, konuşma, insan ilişkileri ve birtakım görgü kurallarına kadar pek çok konuyu, elli yaşında oldukça birikimli, tecrübeli ve bilge bir insanın olgunluğu içinde şiir yoluyla anlatıyor, insanlara öğütler veriyor.

BÜYÜKŞEHİRDEN KİRAZ’DA REKOR ÇALIŞMA BÜYÜKŞEHİRDEN KİRAZ’DA REKOR ÇALIŞMA

1980 yılında Kiraz Lisesini, 1984 yılında da Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesini bitiren ve 15 Mayıs 1987 tarihinden bu yana Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde çalışan, hâlen de Manisa ilimizin Kula ilçesinde Hacı Ömer Özboyacı Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapmakta olan Kirazlı edebiyat öğretmeni Nevzat Yüksel korona virüs salgını dönemi boyunca, Kutadgu Bilig’in günümüz Türkçesine çevrilmiş hâlinden bir seçmeler kitabı hazırlamış. Kutadgu Bilig’deki toplam 6645 ikilikten 2400 kadarını kitabına almış. 2022 yılının Mayıs ayında da kendi imkânlarıyla 2000 adet bastırmış. Kitapların tamamını da bir yıl gibi bir sürede, başta öğretmen camiası olmak üzere, öğrencilerine ve toplumun her kesiminden insanlara hediye etmiş.


Edebiyat öğretmeni Nevzat Yüksel, 2023 yılının son günlerinde yine kendi imkânlarıyla, bu defa 4000 adet olarak, kitabının ikinci baskısını yaptırmış. Şu günlerde de yoğun olarak kitabını, kıymetini bileceğini düşündüğü insanlara hediye etmeye, gerek elden ve gerekse kargo yoluyla ulaştırmaya devam ediyor.

Editör: Tutku İç