Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir'deki arkeolojik alanlara yenilerini ekledi. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yeni bölgeleri arkeolojik SİT ilan etti. 

Kiraz'ın Çömlekçi Mahallesi'nde özel mülkiyete kayıtlı tarla vasfındaki 111 ada 4 parsel Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan incelemelerde milattan önce 4'üncü veya 5'inci yüzyıla ait Geç Roma İmparatorluk Çağı'na mozaik ve mimari objeler bulundu.

Kurul  111 ada 2, 3. 6 parsellerin tamamı ile 4 parselin bir kısmının 1. derece arkeolojik sit alanı. 111 ada. I parselin tamamı ile 4 parselin bir kısmının 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil ederken kaçak kazı hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Kurul'un kararı şu şekilde:

İzmir İli, Kiraz İlçesi, Çömlekçi Mahallesi, Gözlübaba Mevkii 111 ada, 4 parsel numarasında, özel mülkiyette kayıtlı tarla vasıflı taşınmazda tespit edilen, bir bölümü açığa çıkartılmış yapı kalıntısının tabanına ait 4-5 yy tarihlenen roma dönemine ait taban mozaiği ile etrafında bulunan mimari parçalar dikkate alınarak alanın ekli haritada gösterildiği şekli ile 111 ada 2, 3. 6 parsellerin tamamı ile 4 parselin bir kısmının 1. derece arkeolojik sit alanı. 111 ada. I parselin tamamı ile 4 parselin bir kısmının 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit tescil fişinin uygun olduğuna, taşınmazların tapu kayıtlarına derecesine uygun şerhin konmasına, Müze Müdürlüğü tarafından kurtarma kazısı yapılarak, açığa çıkan mozaikler ile ilgili konservasyon ve restorasyonun yapılmasına 2863 sayılı Yasa'nın 17. maddesi gereğince koruma amaçlı imar planlarının hazırlanarak iletilmesine, ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu anlaşıldığından davanın sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, kaçak kazılar ile ilgili yerel yönetimlerce gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına

Editör: Gülçin Kargaoğlu