YERELGÜÇ/BURCU TUNÇ

Vergi affı borç yapılandırması olarak bilinen yasa 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ödemiş Vergi Dairesi’nde, önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da fazla artacağını belirten Ödemiş Vergi Dairesi Müdürü Taner Doğu vergi affı ve borç yapılandırılmasıyla ilgili olarak Yerel Güç’e açıklamalarda bulundu.

Müdür Doğu, “Vergi affı ve borç yapılandırması kapsamına “31.12.2022 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere ait vergi ve cezaları, gecikme faizi ve zammı borçları, 31.12.2022 tarihinden önce tahakkuk eden vergi, resim, harç ve cezaları ile gecikme faizi ve zammı borçları, 31.12.2022 tarihinden önceki tespitlere ilişkin usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası borçları, 31.12.2022 tarihinden önce verilen tüm idari para cezası borçları, 12.03.2023 tarihi itibariyle ödenmemiş öğrenim ve katkı kredisi, adli para cezaları vb. kesinleşmiş borçlar, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ile işletme kayıtlarının düzeltilmesi, matrah ve vergi artırımının” girdiğini belirtti.

Doğu şöyle devam etti, “Vergi affı kapsamında faal mükelleflerimiz daha çok vergi ve cezalar ile ilgili kesinleşmiş borçları ile ilgili, potansiyel mükellef olan vatandaşlarımızda daha çok köprü ve otoyol kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, motorlu taşıt vergisi borçları, trafik para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi borçları, adi ve idari makamlar tarafından düzenlenen para cezaları, ecrimisil borçları ve hükümlülerin yiyecek bedeli borçları ile ilgili başvuruda bulunarak yasanın sağladığı avantajlardan yararlanmakta ve bu borçları peşin ya da taksitler halinde ödeme şansına kavuşmaktadır. Yapılandırma programının sistemlerimiz üzerinden kullanıma açılması ile Çarşamba günü itibariyle dairemiz hareketlilik hızlı bir şekilde başlamış ve artarak devam etmedir. Yapılandırma için son başvuru tarihi yasada 31 Mayıs 2023 olarak belirlenmiştir. Vergi affı kapsamında olan borçların yapılandırılması için başvurular mükellefin bağlı bulunduğu Vergi Dairesine dilekçe ile doğrudan,  dilekçelerini kanunda belirtilen sürelerde ve şekilde posta yoluyla göndererek, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sayfası olan gib.gov.tr adresi ve e- Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden interaktif yolla ya da herhangi bir vergi dairesine giderek, başvuru dilekçesinin ilgili olduğu vergi dairesine ulaştırması talebi yöntemi ile alınabilmektedir.

Yüzde 25 oranında bir indirim hakkı tanındı

Mükellefler başvuru sonrası ilgili vergi daireleri tarafından hazırlanan ödeme planlarını, bağlı bulundukları vergi dairelerinden veya imza karşılığında herhangi bir vergi dairesinden ya da başkanlığımız internet adresi üzerinden alabilirler.

Yapılandırılan borçlar peşin ödenebileceği gibi 12,18,24,36 veya 48 taksite kadar bölünebilmektedir. Fakat yasada en büyük avantaj peşin ödeme yöntemini seçenlere sağlanmıştır. Borcunu peşin olarak 30.06.2023 tarihine kadar ödeyenlere katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan % 90 indirim yapılacak, vergi ziya_ı cezasının tamamı silinecek, trafik para cezası ve idari para cezalarında sanki ceza henüz yeni düzenlenmiş ve mükellef erken ödeme yapıyormuş gibi faizi silip ceza tutarı üzerinden de %25 oranında bir indirim hakkı tanınmıştır.

Araçlarının üzerindeki motorlu taşıt vergisi, trafik para cezası ve kaçak geçiş ücretleri nedeniyle araçlarını muayene ettiremeyen vatandaşlarımız ise bu kapsamda oluşturulan ödeme planındaki toplam ödeme tutarının % 10 ‘nu ödedikleri taktirde araç muayene iznine bu kanundan yararlanarak kavuşmaktadır. Ancak ehliyetin geri alınabilmesi durumunda ise tüm trafik cezalarının ödenmiş olması gerekmektedir. Kanun kapsamında borçları yapılandırılan ve ödemelerini zamanında yapan mükelleflerin cebren tahsil işlemleri de yapılmayacaktır.

Bu kanunla ayrıca 31.12.2022 tarihi dâhil bu tarihten önceki 2000 TL ve altı borcu olanların borçları da silinerek tahsilinden vazgeçilecektir. Fakat burada bir yanlış anlaşılma olmuştur. 2000 TL hesaplanırken vatandaşın 31.12.2022 tarihi ve öncesi tüm vergi dairelerine olan borçlarının toplamı dikkate alınmakta olup bu toplam 2000 TL üzerinde ise hiçbir vergi dairesindeki borcu silinmemektedir.

Peşin ve ilk taksit ödemelerinin 30.06.2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Mükellefler ödemelerini vergi dairelerinin veznelerini kullanarak veya anlaşmalı bankaların kredi kartı ile gerçekleştirebilirler. Yapılandırmaların bozulmaması ve yasanın sağladığı imkanlardan yararlanabilmek içinde bu kanuna göre ödenmesi gereken birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde ve tam olarak ödenmesi şartının olduğu, kalan taksitlerden; bir takvim yılında üç veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şart odluğunun” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi