Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir'deki arkeolojik SİT alanlarına yenilerini ekledi. 

Son olarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bir bölgeyi daha arkeolojik SİT ilan ettiğini duyurdu. 

Tire'de kaçak kazıların yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan bakanlık uzmanları yerleşim yeri kalıntıları buldu. Bölge Kurul tarafından 3'üncü derece arkeolojik SİT ilan edildi. 

Tire Belediyesi'nden aşure ikramı Tire Belediyesi'nden aşure ikramı

Kurul'un kararı şu şekilde:

İzmir İli, Tire İlçesi, Akyurt Mahallesi, özel mülkiyete ait 109 ada, 10 parselde gerçekleştirilen kaçak kazılar sonucunda yüzeyden yaklaşık 1,5 metre derinlikte kuzey-güney yönlü devam eden duvar kalıntısı ile bir mekanı örten beşik tonozdan kalan bir bölümün ortaya çıkarıldığı ve mimari elemanların çukurun içinde ve etrafına dağıtıldığının tespit edildiği, ayrıca taşınmazın yüzeyinde yapılan incelemede; pişmiş topraktan yer döşemesi ya da çatı kiremidi, kalypter parçaları, tuğla vb. mimari malzemeler ile çeşitli seramik örneklerine rastlandığı anlaşıldığından, 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddesi kapsamında ve Tespit Tescil Yönetmeliğinin 6. maddesi doğrultusunda, kararımız eki koordinatlı haritada gösterildiği şekilde taşınmazın bir bölümünün "3.derece arkeolojik sit alanı" olarak tescillenmesine, tescil/sit fişinin onaylanmasına, taşınmazların tapu kaydına Tapu Müdürlüğünce "3.derece arkeolojik sit alanıdır" şerhinin konulmasıma, taşınmazdaki kaçak kazı çukurunun Müze Müdürlüğünün denetiminde kapatılmasının sağlanmasına, alanda her türlü tahribatın ve kaçak kazıların önlenmesine yönelik ilgili kurumlarca gerekli tedbirlerin alınmasına, kaçak kazı ile ilgili sorumlular hakkında açılan soruşturmanım sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, ayrıca söz konusu alana yönelik koruma amaçlı imar planlarının yapılarak Kurulumuza iletilmesine, koruma amaçlı imar planları yapılıncaya kadar geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak.
 

Editör: Tutku İç