Çoğunluk sağlanamadığı takdirde seçim 7 Mayıs 2024’te aynı yerde ve aynı saatte tekrar edilecektir.
 
                                           GÜNDEM
 
1-Açılış ve yoklama
2-Divan teşekkülü, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3-Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve ibrası
4-Tahmini bilanço
5-Yeni Yönetim ve Denetim Kurulunun seçimi 
6-Dilek, temenniler ve kapanış
 
Dernek üyelerimize önemle duyurulur.                    
                                
Tire Kültür Sanat Çevre Turizm Derneği Yönetim Kurulu
 

Editör: Tutku İç