Tire Belediyesi taşınmazın satışını Çarşamba günü Tire Belediye Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirecek. Satışlar açık teklif usulü ile yapılacak. 

Açık Teklif Usulü Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayacakları ihale dosyasıyla birlikte 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 11:00’de Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları istendi.

Editör: Tutku İç