İnci Taneleri’nin Doktor Elif’i Bayındırlı İrem Çıray İnci Taneleri’nin Doktor Elif’i Bayındırlı İrem Çıray

Kurumları mali açıdan denetleyen en büyük kurum olan Sayıştay, Bayındır Belediyesi’nin mali hesaplarını ve harcamalarını inceledi.
Sayıştay, hazırladığı raporda, mevzuata aykırı olduğu belirtilen bazı sorunların giderilmesi için Bayındır Belediyesi tarafından düzenleme yapılmasını istedi. Mali yapı ile ilgili yapılan incelemelerde bütçe denkliğinde sorun olmadığı tespit edildi.
Yayınlanan raporun denetim bulguları bölümünde ise Bayındır Belediyesi’ne mevzuatın işletilmesi konusunda madde madde uyarılarda bulunuldu.


BORÇ LİMİTİ 21 MİLYON TL AŞILDI

Raporda belediyeye borç stokunun aşıldığı yönünde uyarı yer aldı. Raporda “İlgili mevzuat kapsamında idarenin 2022 yılı borçlanma sınırı 81.959.421,05 TL iken 2022 yılı borç stoku 103.812.921,63 TL olarak bu limitin üzerinde gerçekleşmiştir. Belediyenin 2022 yılı için mevzuat hükümlerine uygun olarak hesaplanmış borç limiti 81.959.421,05 TL iken, 2022 yılı borç stoku 103.812.921,63 TL olup borçlanma limitinin 21.853.500,58 TL aşıldığı tespit edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’nci maddesi uyarınca, borçlanma için belirlenen usûl ve esaslara uygun olarak borçlanılması gerekmektedir” denildi.

Editör: Tutku İç