Kent genelinde 15 hastanede grevin etkili olması bekleniyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık meslek örgütleri, özlük haklarını iyileştirilmesi için bugün ülke genelinde bir kez daha iş bırakıyor. İzmir’deki iş bırakma eylemine İzmir Tabip Odası, Türk Diş Hekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Sendikası, Genel Sağlık-İş Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği üyeleri de katılacak.

İş bırakma eylemlerinin özellikle İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi, Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Behçet Uz Çocuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi, Suat Seren Gögüs Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Eşrefpaşa Belediye Hastanesi, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi ve bu hastanelere bağlı ek hizmet binalarında etkili olması bekleniyor. Aciller, diyaliz merkezleri, yoğun bakımlar ve COVID klinikleri dışında sağlık emekçileri hizmet vermeyecek. Hastanelerde 12:30’da eş zamanlı olarak basın açıklamaları yapılacak.

2021 yılının Aralık ayında meclise gelen hekimlerin özlük hakları ile ilgili iyileştirme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütün partilerin oylarıyla kabul edildi, ancak daha sonra geri çekildi. TTB, 15 Aralık'ta bu durumu protesto etmek için "G(ö)REV" adını verdiği iş bırakma eylemini gerçekleştirdi. Ancak aradan geçen süreçte mecliste yeni bir düzenleme meydana gelmedi. TTB, 20 Ocak'ta yeni eylem planını ve 8 Şubat’ta greve çıkacağını açıkladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ NELER?

-İnsanca yaşayacağımız emekliliğe yansıyacak temel ücret

-İnsanca çalışma koşulları ve güvenli çalışma ortamları

-Ek göstergelerin 3600'den 7200’e kadar kademeli olarak artırılması

-Pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı

-Personel eksikliğinin hızla kadrolu, güvenceli istihdam ile giderilmesi

-Etkin ve caydırıcı “Sağlıkta Şiddet Yasası”nın bir an önce çıkarılmasını, sağlıkta şiddetin sona ermesi

-Covid-19’un bütün sağlık çalışanları için illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi

-''Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği''nin geri çekilmesi