HABER/BURCU TUNÇ

Ödemiş ilçe müftüsü Mustafa Türköz’ün yerine vekâleten görev yapan Ödemiş İlçe Müftü Vekili ve Beydağ Müftüsü Halis Benli Yerel Güç’e yaptığı açıklamalarda Kurban Bayramı’nın dini dayanağını, kurban kesilirken yapılması gerekenleri, kurbanın hangi şartlarda kabul olduğunu anlattı.

Ödemiş İlçe Müftü vekili Halis Benli Kurban bayramı ve kurban kesmenin şartları ve önemi hakkında şunlara değindi. Kurban kelime olarak yaklaşmak demektir diyen Benli ‘Kurban, Kurban bayramı günlerinde ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmek ve bu amaçla kesilen hayvan demektir. Kurban bir ibadet olup gelenek değildir. Akıllı ve buluğ çağına ermiş olan, yolcu olmayıp mukim olan, belirli bir mali güce sahip olan tüm Müslümanlar kurban kesmekle yükümlüdür. Müslüman bir kişinin temel ihtiyaçları olan evi, ev eşyası,  arabası, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin bir yıllık nafakalarından ve borcundan fazla 80,18 gr. altını veya bunun kıymeti kadar parası ve eşyası varsa bu kişi kurban kesecek kadar zengin demektir. Bu kimseye yılda bir defa kurban günlerinde kurban kesmek vacip olur.

HANGİ HAYVANLAR KURBANLIK OLARAK SEÇİLMELİDİR

Kurbanlıklar koyun, keçi, sığır, manda ve deve olmak üzere 5 cins hayvandan seçilir. Bu hayvanlardan devenin 5, sığır ile mandanın 2, koyun ile keçinin 1 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Ancak koyunlar altı ayı tamamladıkları halde bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olurlarsa bunlar da kurban edilebilir. Kurbanın geçerliliği açısından kurban edilecek hayvanların erkek veya dişi olmaları arasında fark yoktur. Bazı âlimlerimiz ise peygamber efendimizin: “Kurbanlığın en hayırlısı koçtur” (Tirmizi, Edahi,18) hadisinden hareketle koyunun erkeğinin kesilmesini daha faziletli görmüşlerdir. Kurbanlık hayvanlardan koyun veya keçi ancak bir kişi tarafından kurban edilir. Bunun yanında sığır, manda ve deve yedi kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir. Ortakların tek veya çift olmalarında da bir sakınca yoktur. 

KURBANLIK HAYVANLARDA ARANAN ÖZELLİKLER

Kurbanlık hayvanlarda esas olan; kurbanın sağlıklı, düzgün, azaları tastamam ve besili olmasıdır. Doğuştan boynuzsuz, şaşı, topal, deli, biraz hasta, kulağı delinmiş veya yırtılmış, daha semiz ve lezzetli olsun diye doğduğunda kuyruğunun kısmen veya tamamen kesilmesi gibi durumlar kurbana zarar vermez.

KURBANLIK SATIN ALINIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Kurban edilecek hayvanların sağlıklı ve sağlam olması gerekir. Kulak küpesi bulunmayan büyükbaş Hayvanların, çok zayıf olan, gebe, yeni doğum yapmış, kılları karışık, salya akıntılı hayvanların satın alınmaması gerekmektedir. 

KURBAN NE ZAMAN KESİLEBİLİR

Kurban, bayram namazı kılınan yerlerde, kurban bayramının ilk üç günü bayram namazının kılınmasından sonra, üçüncü günü akşamına kadar olan süre zarfında kesilebilir. Arefe günü veya bayramın ilk üç gününden sonra kurban kesmek caiz olmaz. Kurbanı birinci gün kesmek daha faziletli görülmüştür. Geceleyin uygun ışık ve gerekli koşullar varsa kurban kesmekte bir beis yoktur.

KURBANI KESEN KİMSE HAYVANA EZİYET VERMEMEYE ÖZEN GÖSTERMELİDİR

Kurbanı kesen kimse hayvana eziyet vermemeye özen göstermelidir. Bunun için (ölüm acısını azaltmak maksadıyla) kesim sırasında hayvanın elektrik veya narkoz vererek şok ile bayıltılması, bu hayvanın kurban olarak kabul edilmesine engel kusurlardan sayılmaz. Bu itibarla (şok etkisiyle ölmeden önce hemen) canlı olarak kesilmek kaydıyla, kurbanlık hayvanın elektrik veya benzeri bir şeyle şoklanmasında dinen bir sakınca yoktur. Şayet hayvan, henüz kesilmeden, şokun etkisiyle ölürse; o, kurban olamayacağı gibi eti de yenmez. 

KURBAN ETİNİN TAKSİMİ 

Kurbanın etleri ortaklar arasında tahmini olarak değil, tartılarak taksim edilir. Deve ve sığır gibi hayvanlar ortaklaşa kurban edildiğinde, etleri ortaklar arasında tahmini olarak değil, tartılarak taksim edilir. Ancak, bir ailenin fertlerinin ortaklaşa kestiği kurbanın etinin bu şekilde taksimi gerekmez. Böyle bir kurban tamamen bir hayır kurumuna verilecekse etinin taksim edilmesi gerekmez. En uygun olanı, kurban etini üçe taksim edip, birini kurban kesmeyen yoksullara sadaka olarak dağıtmak, bir bölümünü de akraba, tanıdık ve komşulara ikram etmek, birini de kendi çoluk çocuğu ile yemektir. Kurbanın derisi, bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir.

SATIN ALINAN KURBANA, DAHA SONRA BAŞKALARI ORTAK EDİLEBİLİR Mİ?

Kişi, mülkiyetinde olan veya kurban etmek amacıyla satın aldığı büyükbaş hayvana yedi kişiyi geçmemek şartıyla başkalarını ortak edebilir. Bu itibarla kurban edilmek üzere satın alınan bir büyük baş bir hayvana yedi kişiyi geçmemek kaydıyla daha sonradan da ortak olunabilir. 

VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİLEBİLİR Mİ?

Kurbanı, kişi kendisi kesebileceği gibi, vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetler ise vekâlet caizdir. Vekâlet yoluyla kurban kestiren kişi kendi bulunduğu yerde birisine vekâlet verebileceği gibi, başka bir yerdeki kişi veya kuruma da vekâlet verebilir. Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları ile verilebilir. 

YOLCUNUN KURBAN KESMESİ GEREKİR Mİ? 

Yolcu kurban kesmekle mükellef değildir. Ancak kesmesi halinde sevabını kazanır. Sefer halinde iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Sefer halinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenler, kurbanlarını keserler.

KISIRLAŞTIRILMIŞ HAYVANLAR KURBAN EDİLEBİLİR Mİ? 

Çeşitli amaçlarla kısırlaştırılmış veya burularak hadım hale getirilmiş hayvanlar kurban olarak kesilebilir. Kurban açısından bu herhangi bir eksiklik oluşturmamaktadır.

KURBAN YERİNE SADAKA VERMEKLE BU İBADET YERİNE GETİRİLMİŞ OLUR MU?

Fıkhi hükmü ister vacip, ister sünnet olsun; kurban ibadeti belirli şartları taşıyan hayvanların usulüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilir. Kurban bedelini veya kurbanlık hayvanı yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle, kurban ibadeti ifa edilmiş olmaz.  Şartlarını taşıdığı halde ihmal v.b sebeplerle kurban kesmeyen bir kimsenin, bir kurban bedelini fakirlere vermesi, ayrıca tövbe ve istiğfar etmesi gerekir.

KURBANINI PAYLAŞ KARDEŞİNLE YAKINLAŞ

Diyanet İşleri Başkanlığı kurbanlarınızı emanet bilip, Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği içerisinde vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenlemektedir. Kurban bağışlarınız, deprem bölgesi başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında görevlilerimizin denetiminde, dini usullere uygun, hijyen koşullarına riayet edilerek kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır” dedi.

Tüm İslam aleminin ve Küçük Menderes havzasının kurban bayramını kutlayan Ödemiş İlçe Müftü Vekili Ve Beydağ Müftüsü Halis Benli, “Yüce Rabbim kurbanlarınızı kendine yakınlık vesilesi eylesin. Sevdiklerimizle beraber sağlık afiyet ve mutluluk dolu nice bayramlara eriştirsin. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daim eylesin. Vatanımızı milletimizi insanlığı her türlü afet ve felaketten emin ve muhafaza eylesin” dedi.