Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda meclislerden gelen öneri kararları görüşülürken, gündemin bir diğer önemli maddesi madde bağımlılığıyla mücadele konusu oldu. Madde Bağımlılığıyla Mücadele Konusunda Çalışma Yapılacak Dünyada ve ülkemizde en ciddi toplumsal sorunların başında gelen uyuşturucu madde bağımlılığı konusuna Ödemiş Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantı gündeminde yer verildi. Madde kullanımı ve bağımlılığıyla etkin mücadelede birçok kuruma ve ailelere görev düştüğünün altı çizilirken, problemin ilçemiz Ödemiş’te de gitgide yaygınlaştığı vurgulandı. Yürütme Kurulu’nca yapılan değerlendirme sonucunda Ödemiş’te yaşayan gençleri madde bağımlılığından korumak için yetkili kurumların, konuyla ilgili uzmanların, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir çalışma düzenlenmesi ve ortak bir eylem planı belirlenmesinin yararlı olacağına karar verildi. Yürütme Kurulu, konuyu detaylandırmak için 2022 Ocak ayında yeniden toplanacak.