Ödemiş Subatan Yaylası'nda Yol İsyanı Ödemiş Subatan Yaylası'nda Yol İsyanı

YEREL GÜÇ / SILA AVŞAROĞLU

Toplantı gündeme alınan toplam 48 maddeyi görüşmek üzere mecliste grubu bulunan partilerin katılımıyla gerçekleşti.


Gündem maddelerine geçmeden önce söz alan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Dünya Engelliler Gününden, Özgür Özel’e yapılan tebrik ziyaretinden, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 89. yıl dönümünden, 7. Halk Ekmek büfesinin açılmasından, İmam Birgivi’nin 450. Ölüm yıl dönümünden, Medrese açılışından, Gökçen Efe’yi Anma etkinliğinden, Peyzaj İstanbul Fuarı, Süs Bitkileri Ve Fidancılık Sergisini Ziyaret, Tıbbı ve aromatik bitkiler bahçesi, Bilecik’i ziyaret, Asfalt yapmak için ihaleye çıktık, Belediye’nin katkılarıyla, Ödemiş’in bugünü adlı fotoğraf sergisi açıldı, ALS Araştırma Merkezi Yöneticisi Doç. Dr. Hande Özdinler en iyi buluş yapan 10 bilim insanından biri oldu, Meme kanserini teşhis etmek için “elektronik sütyen” icat eden Canan Dağdeviren 2023’de ilham veren ilk 100 kadın listesine girdi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliği, Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına ilçemizi gururla temsil etmiş öğrencilerle buluşuldu, 


Daha sonra gündem maddelerine geçen Başkan Eriş ve meclis üyeleri, 4. Madde için imar komisyonunda görüşülmesi, 5 ve 39. Maddeler için imar, hukuk ve ulaşım komisyonunda görüşülmesi, 35 ve36. Maddelerin ise hukuk komisyonunda görüşülmesine karar verdi. Diğer yandan, 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47 ve 48. Maddelerin oy çokluğu ile kabul edilmesine karar verildi.


1- Belediyesi Meclisinin 05.02.2018 tarih, 12 sayılı, 04.06.2018 tarih, 68 sayılı, 03.12.2018 tarih, 471 sayılı ve 02.09.2019 tarih, 92 sayılı kararları ile Ödemiş Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne İmam Evi olarak kullanılmak üzere tahsis edilen ve tahsis süreleri dolan ve dolacak olan mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların tahsis sürelerinin uzatılması ile yine mülkiyeti belediyemize ait olan Büyükavulcuk Mahallesi, 458 parsel ve 459 parsel numaralı taşınmazlar ile Şirinköy Mahallesi, 184 parselde ve Çayır Mahallesi 136 ada, 19 parsel numaralı taşınmazların imam evi ve kuran kursu olarak kullanılmak üzere tahsis talebinin incelendiğine dair İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonundan oluşan Ortak Komisyonun 17.11.2023 tarih, 15 sayılı kararı.
2- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün, Ödemiş İlçesine bağlı Şirinköy(Keçililer) Mahallesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla, belediyemize ait Şirinköy(Keçililer Mahallesi 142 parsel numaralı taşınmaz içerisinde koordinat bilgileri belirtilen 49 m2’lik sondaj kuyusu yeri tahsis talebinin incelendiğine dair İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonundan oluşan Ortak Komisyonun 17.11.2023 tarih, 16 sayılı kararı.
3- Masaj salonlarının denetim altına alınması ve ruhsatlandırılması konusunun incelendiğine dair İmar ve Hukuk Komisyonundan oluşan Ortak Komisyonun 17.11.2023 tarih, 6 sayılı kararı.
4- İmar planında cami yeri olarak ayrılan mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait Emmioğlu Mahallesi 248 ada, 32 parselin yine aynı parselin kuzeyinde yer alan mülkiyeti Ödemiş Belediyesine ait 248 ada, 11 parsel ile tevhid edilmesi konusunun incelendiğine dair İmar Komisyonunun 09.11.2023 tarih, 10 sayılı kararı.
5- Ödemiş Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Plan Notlarına “1985 yılı öncesi parselasyon yapılmış alanlarda TAKS %40 aranmayacaktır” ibaresi eklenmesi konusunun görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.11.2023 tarih, 78610 sayılı yazısı.
6- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Cumhuriyet Mahallesi 641 ada, 31 parsel numaralı taşınmaz malikleri Keriman ÜLKER ve Perihan UYGURER tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.11.2023 tarih, 79046 sayılı yazısı.
7- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Cumhuriyet Mahallesi 641 ada, 31 parsel numaralı taşınmaz malikleri Gülsim DOLGUN, Aysim DOLGUN ILDIZ, Güler DOLGUN ve Nursim DOLGUN vekili Av.Ruhi ILGAZ tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.11.2023 tarih, 79052 sayılı yazısı.
8- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Umurbey Mahallesi 762 ada, 398 parsel numaralı taşınmaz malikleri Emine DAVRAN, Nezahat SOYUER, Hikmet ÇETİN ve Müşerref GÜLENÇ tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.11.2023 tarih, 79053 sayılı yazısı.
9- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Cumhuriyet Mahallesi 641 ada, 95 parsel numaralı taşınmaz maliki Mehmet KARCI tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79360 sayılı yazısı.
10- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Ocaklı Mahallesi 1497 parsel (eski 1030 parsel) numaralı taşınmaz maliki Uğur KOCABIYIK tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79361 sayılı yazısı.
11- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Ocaklı (Hürriyet) Mahallesi 1480 parsel numaralı taşınmaz maliki Muhammed YEŞİL tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79366 sayılı yazısı.
12- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Umurbey Mahallesi 760 ada, 412, 413, 414 parsel numaralı taşınmazların malikleri Tahir UNCU, Osman UNCU ve Gökhan EŞMEN tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79367 sayılı yazısı.
13- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Cumhuriyet Mahallesi 720 ada, 44 parsel numaralı taşınmaz malikleri Feridun ARDIÇ ve Haldun ARDIÇ tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79369 sayılı yazısı.
14- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Üçeylül Mahallesi 1246 ada, 412 (eski 393 ve 394 parseller) parsel numaralı taşınmaz maliki Mehmet TUNA tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79370 sayılı yazısı.
15- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Emmioğlu Mahallesi 5 ada, 135 parsel numaralı taşınmaz maliki Esin GÖZAYDIN tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79372 sayılı yazısı.
16- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Emmioğlu Mahallesi 606 ada, 17 parsel numaralı taşınmaz maliki A.Mahmut BADEM tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79379 sayılı yazısı.
17- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Ödemiş Küçük Sanayi Site İşletme Kooperatifi tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79364 sayılı yazısı.
18- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Umurbey Mahallesi, 611 ada, 46 parsel numaralı taşınmaz maliki Özbil Tarım ve Ziraat Aletleri İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79365 sayılı yazısı.
19- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Umurbey Mahallesi, 611 ada, 44 parsel numaralı taşınmaz maliki Özbil Tarım ve Ziraat Aletleri İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79387 sayılı yazısı.
20- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Üçeylül Mahallesi, 756 ada, 398 parsel numaralı taşınmaz maliki Sabahattin KAPTAN tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79465 sayılı yazısı.

21- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Hürriyet Mahallesi, 1629 Sokak, 750 ada, 150 parsel karşısında kalan yol boşluğu ile 108, 109, 110, 111, 112, 113 ve 141 parsellerin bulunduğu alanın yeşil alan olarak kalması ile ilgili Uygur GÜNER tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79408 sayılı yazısı.
22- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Cumhuriyet Mahallesi, 408 ada, 28 parsel numaralı taşınmaz malikleri, Ömriye HALICIOĞLU, Sait HALICIOĞLU, Emine SOLMAZ, Nuriye ÖZ ve Fatma DİLER tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79409 sayılı yazısı.
23- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Cumhuriyet Mahallesi 408 ada, 9 parsel numaralı taşınmaz malikleri Ömriye HALICIOĞLU ve Erol DİLER tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79411 sayılı yazısı.
24- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Ocaklı Mahallesi 106 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz malikleri Nevzat YEŞİL ve Mehmet YEŞİL tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79442 sayılı yazısı.
25- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Cumhuriyet Mahallesi, 407 ada, 84 parsel numaralı taşınmaz malikleri Reyyan ÇİMEN, Yavuz ÇİMEN ve Halide SOLMAZ tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79466 sayılı yazısı.
26- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Cumhuriyet Mahallesi, 407 ada, 84 parsel numaralı taşınmaz malikleri Muzaffer ÇİMEN, Nimet ÖZGÜLER, Minire DADAY ve Gülgün AKSOY tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79467 sayılı yazısı.
27- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Üçeylül Mahallesi, 830 ada, 124 parsel numaralı taşınmaz malikleri Sadık EKİCİ, Mustafa HADİM, Ali HADİM, Suzan HADİM, Hamide BADEM ve Ayşe ORHAN tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79475 sayılı yazısı.
28- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Cumhuriyet Mahallesi, 1232 ada, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 parsel numaralı taşınmaz malikleri İlyas ÇAKIR, İlyas KAYVAL, Murat İPEK ve Mehmet BAKIR, tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.11.2023 tarih, 79550 sayılı yazısı.
29- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Umurbey Mahallesi, 611 ada, 44 parsel numaralı taşınmaz maliki Özbil Tarım ve Ziraat Aletleri İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.11.2023 tarih, 79556 sayılı yazısı.
30- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Umurbey Mahallesi, 611 ada, 34 parsel numaralı taşınmaz maliki Resmiye YOLDAŞ tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.11.2023 tarih, 79553 sayılı yazısı.
31- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Umurbey Mahallesi, 611 ada, 45 parsel numaralı taşınmaz maliki Özbil Tarım ve Ziraat Aletleri İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.11.2023 tarih, 79554 sayılı yazısı.
32- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Umurbey Mahallesi, 611 ada, 46 parsel numaralı taşınmaz maliki Özbil Tarım ve Ziraat Aletleri İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.11.2023 tarih, 79555 sayılı yazısı.
33- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Cumhuriyet Mahallesi, 407 ada, 23 parsel numaralı taşınmaz malikleri Nazmiye KARA, Zekiye GÜRKAN tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.11.2023 tarih,79575 sayılı yazısı.
34- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Türkmen Mahallesi, 26 pafta, 167 ada, 44 ve 6 parsel numaralı taşınmaz maliki Ömriye ŞENDURUR tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.11.2023 tarih, 79578 sayılı yazısı.

35- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Atatürk Mahallesi, 409 ada, 247 parsel numaralı taşınmaz maliki BSKM Proje Danışmanlık İnş. Muh. Tur. Mobilya San. Tic. Ltd. Şti tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.11.2023 tarih, 79595 sayılı yazısı.
36- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Ocaklı Mahallesi, 749 parsel numaralı taşınmaz maliki Ödemiş Ticaret Borsası tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.11.2023 tarih, 79582 sayılı yazısı.
37- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79468 sayılı yazısı.
38- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD 3. Bölge Müdürlüğü (İzmir) Emlak Servisi Müdürlüğü tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79477 sayılı yazısı.
39- Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, Cumhuriyet Mahallesi, 228 ada, 20 parsel numaralı taşınmaz maliki İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.11.2023 tarih, 79519 sayılı yazısı.
40- Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılarak belediyemize sunulan Atatürk Mahallesi, 783 ada, 145 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili 1 adet trafo yerine ait imar planı değişikliği talebinin görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79443 sayılı yazısı.
41- Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılarak belediyemize sunulan Süleyman Demirel (Atatürk) Mahallesi, 897 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili 1 adet trafo yerine ait imar planı değişikliği talebinin görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih, 79441 sayılı yazısı.
42- Mülkiyeti belediyemize ait Türkmen Mahallesi 340 ada, 34 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde ve Türkmen Mahallesi Muhtarlığının yan tarafında bulunan yaklaşık 14,00 m2 büyüklüğündeki odanın 2023-2024 yılındaki kurslarda kullanılmak amacıyla Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezine tahsis talebinin görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.11.2023 tarih, 79514 sayılı yazısı.
43- Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 121 sayılı kararıyla kabul edilen ve güncellenerek günümüz koşullarına uygun hale getirilen “Ödemiş Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği”nin görüşülmesine dair Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 30.11.2022 tarih, 79567 sayılı yazısı.
44- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 20/11/2023 tarih, 78574 sayılı yazısı.
45- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30/11/2023 tarih, 79685 sayılı yazısı.
46- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20 inci maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden 2024 yılı meclis çalışma takviminin belirlenmesi hususunda Başkanlık Makamının 27.11.2023 tarih, 79170 sayılı yazısı.
47- Toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
48- Dilek ve Temenniler.

Editör: Tutku İç