YEREL GÜÇ / BURCU TUNÇ

ÇYDD bir bildiri yayımlayarak “Maarif modelini” de müfredat değişikliğini de reddediyoruz’, açıklamasında bulundu.

3 YILDIR DİJİTAL ORTAMDA GÖRÜŞÜYORLARDI YAN YANA GELDİLER 3 YILDIR DİJİTAL ORTAMDA GÖRÜŞÜYORLARDI YAN YANA GELDİLER

Açıklamada şu ifadelere yer verildi :
Çocuklarımızın  laik ve bilimsel eğitim hakkını
sonuna kadar savunacağız !
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak,Milli Eğitim Bakanlığının "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını verdiği, bilimsel temellere dayanmayan, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yer vermeyen, din ögretimini eğitimin merkezine taşıyan, evrim teorisini dışlayan, Atatürk ilke ve devrimlerine yeterince yer vermeyen; çağdaş ve laik eğitimin gereklerini karşılamaktan son derece uzak bu programı kabul etmiyoruz!
Geniş katılımlı ve şeffaf bir süreçle hazırlanmış, Anayasa'nın 42. maddesinde düzenlendiği gibi Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş ve bilimsel esaslara dayalı, çocuklarımızın yetkinliklerini öne çıkaran; laik, karma, bilimsel,nitelikli eğitimi geliştirmeye odaklı bir program istiyoruz.
ÇEDES gibi eğitimin dinselleşmesine, okulların tarikat ve cemaatlere açılmasına, öğrencilerimizin laik ve bilimsel eğitim hakkının ihlal edilmesine neden olan, projeleri kabul etmiyoruz.
Okullarımızda, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasını, çocuklarımızın özgür düşünme yetisini ve gönüllülük bilincini destekleyecek laik, demokratik, çağdaş sivil toplum örgütleri ile iş birliğine geçilmesini istiyoruz.
MESEM gibi çocuk işçiliğinin önünü açan, çocuk güvenliğine ve uluslararası sözleşmelere aykırı projeleri kabul etmiyoruz.
Çocuklarımızın düşünen ve sorgulayan bireysel olarak yetişmesine ve yaparak öğrenmesine dayalı bir yaklaşıma geçilmesini istiyoruz.
Ögretmenlerin özlük haklarını, okullarımızın fiziki koşullarının yetersizliğini,ögretmenlerin özlük haklarını geliştiren, ögretmenlik mesleğini saygın ve cazip hale getiren; kamusal, parasız ve nitelikli eğitim sistemi istiyoruz.
Anayasamızın 2. maddesi hükmü gereği sosyal bir devlet olması gereken ülkemizde çocuklarımızın okullarda beslenme sorununa ve engeline takılmasını kabul etmiyoruz.
Tüm okullarda çocuklarımız için bir öğün ücretsiz yemek verilmesini istiyoruz.
Okulların mezuniyet kutlamalarını yasaklayan, mezuniyete gelen çocukların kıyafetlerini dolayısıyla yaşam tarzlarını sorgulayan, baskıcı ve gerici zihniyeti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz.
Çocuklarımızın laik devlet ve toplum güvencesi altında özgür, özgüvenli ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini destekleyen eğitim politikaları istiyoruz.
Eğitim hizmetleri, Anayasa'nın 42. maddesi hükmü gereği, devletin gözetimi ve denetimi altında, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, laik ve bilimsel esaslara göre düzenlenmek ve yürütülmek durumundadır. Aksi yöndeki her türlü girişim çocuklarmızın laik ve bilimsel eğitim hakkının ihlalidir. Çocuklarımızın laik ve bilimsel eğitim hakkını sonuna kadar savunacağız!
 

Editör: Tutku İç