Ödemiş’in Bozdağ eteklerinde yer alan ve tarihi neolitik çağlara uzanan, ancak yıllar önce elektrik ve geniş tarım arazisi olmaması nedeniyle terk edilmeye başlanan SİT statüsüne sahip Lübbey Köyü’nü tekrar canlandıracak yeni bir gelişme yaşandı. Ödemiş Belediyesi tarafından hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayından geçen ‘Ödemiş-Lübbey 1/5000 Ölçeklı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da kabul edilerek yayımlandı. Askıya çıkan planlara bir ay içerisinde itiraz edilebilecek. Planlama alanının yaklaşık 4 hektarını kentsel SİT ve yaklaşık 5 hektarını etkileşim geçiş alanı oluşturuyor.

THK Kurban Derisi Toplamayacak THK Kurban Derisi Toplamayacak

LÜBBEY KÖYÜ HAKKINDA 
İzmir‘in Ödemiş ilçesine bağlı Lübbey Köyü, Türkiye’nin en ilginç köylerinden biri. Lübbey Köyü’nün geçmişi antik çağlara kadar dayanıyor. Lübbey’in de içinde bulunduğu Ege’deki birçok bölge, tarihte Türkmen beyliklerine ev sahipliği yapmış 1300’lerin başından itibaren bölgede hüküm süren Aydınoğulları bir Türkmen beyliğiydi. 
1950’li yıllara kadar sıradan bir köy iken bu dönemden sonra her geçen gün yaşayan köylüler göç etmeye başlamış ve zamanla Lübbey Köyü adeta bir hayalet köye dönüşmüş. Köyünden ayrılmayanlar ise zaman içerisinde hayatını kaybetti. Uzun bir süre sadece 5 ihtiyarın yaşadığı Lübbey’in nüfusu, korona virüs salgını sonrası 8’e çıktı. Lübbey korku filmlerine de sahne oldu.

Editör: Tutku İç