İzmir İli Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği seçimlerinde aday olan çiftçi üretici Tuncer Öztürk suskunluğunu bozdu.

İzmir İli Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği seçimleri sonrası yaşanan durumları değerlendiren Öztürk, Ahmet Kocaağa’ya cevaplaması için sorular yöneltti.

2021 seçimlerinde adaydım.
Seçim öncesi ve seçim günü tehdit ile ben ve ekibimi yıldırmayan karşı taraf seçim günü yapmadığını bırakmadı.
Yaklaşık 2.5 yıldır da Ana sözleşmenin 35. Maddesinin üyelere verdiği haktan yararlanarak Ben, Ahmet Balcı ve Mustafa DARTAR ile birlikte dava açtık.

Ahmet Kocaağa geçtiğimiz gün röportajında tüm mahkemeleri kazandıklarını ve aklandıklarını söylese de bu söylemleri yalandır. 3 arkadaşımızın da davaları devam etmektedir.
Kocaağa ve ekibi üreticiyi kandırmaya devam etmektedir.
Belgeleri elimdedir ve siz basına dağıtılacaktır.

Mahkemeler bitti, kazandık, aklandık diyen başkan kesinleşen mahkeme kararlarını lütfen sizinle paylaşsın da kimin doğru söylediği ortaya çıksın.

Ahmet Kocaağa’nın  ana sözleşmeyi okumadığı belli de; üyelerin alın terleri ile kazanıp yatırdıkları aidatların bol keseden harcandığı, her davada başka bir avukat ile karşılaştığımız avukat ordusu da mı Ana sözleşmeden bihaberdir ve okumamıştır. Bunlara üyelerin paraları ne amaçla ödenmektedir.

Biz hiçbir zaman kanun dışı hareket etmedik ve yasal yollardan hakkımızı arama yoluna gittik. Ben Cimer üzerinden, Mehmet KANİ arkadaşım ise dilekçe ile Tarım Orman Bakanlığı’na başvurarak 11 madde ve başlıkta seçim öncesi, seçim günü ve sonrası ile ilgili denetleme istedik.

Röportajda Ahmet Kocaağa’nın inkar ettiği ve müfettiş raporları yalan dedikleri halde,  3 adet Bakanlık müfettişi 3 ay boyunca ben ve mevcut yönetim dahil, bakanlık temsilcileri dahil 300 civarında kişinin ifadesine başvurarak hazırladıkları raporları Ahmet Balcı’nın Mahkemesine gönderdikleri gibi rapor gereği talimatları da İzmir İl Tarım Orman Müdürlüğü’ne göndermişlerdir.

Bu nedenle görevden alındığı şekilde basında haberler yapılmasına rağmen her ne hikmetse Ahmet Kocaağa röportajında bunu da inkar etmektedir.

13.07.2021 tarihinde yapılan İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Seçimini kazandığımıza inandığımız ve seçim öncesi, seçim günü ve seçimden sonraki 5 gün içinde bir takım manüpilasyonlarla ve adına bakan danışmanları dedikleri fakat yönetim tarafından kendilerine verilen yakalarında devletin resmi Bakanlık Temsilcisi kartı ile salonda seçimleri organize eden Arif Barata ve yardımcısı Atilla Atlı’nın müdahaleleri ile seçimleri kaybettik. Bilirkişi raporlarında 3 adet sandığın şüpheli bir şekilde yok olduğu, Erman Haran tarafından salona sokulan birlik  üniforması giydirilen ancak hiçbir şekilde üye, görevli ve çalışan olmayan bu gurup tarafından sandıklarımız manipüle edilmiştir ve isteyen Bilirkişi raporlarına bakabilir. (Bu 50 kişiyi ben söylemiyorum. O gün Birlik çalışanı olan ve işten atılan bir kardeşimiz bu ifadeyi tanık olarak mahkemede veriyor.)

Yine raporlarda da bahsedildiği üzere HAZİRUN LİSTELERİ DİVAN ÜYELERİ TARAFINDAN GENEL KURULDAN 5 GÜN SONRA, BAKANLIK TEMSİLCİLERİ TARAFINDAN İSE 3 GÜN SONRA İMZALANIYOR. 

Bunun anlamı seçimlerin İl Müdürlüğünün kesin talimatlarına rağmen salonda bitirilmediği, daha sonra manipüle edildiğinin en belirgin kanıtıdır. Bunu destekleyen durum ise mahkemelerin defalarca yazdıkları müzekkerelere rağmen elektronik giriş kartları ile ıslak imzalı Hazirun listelerinin halen mahkemeye sunulamayışı ve zaman kazanılması taktiğidir. Hazirun listelerinin 5 gün sonra divan heyetine imzalatılması hususunu divan üyesi Mustafa Albaşoğlu tutanak altına almış ve mahkemeye ve Bakanlığa sunulmuştur.
 

ÖYLE BAŞKANIN İFTİRA ATTIĞI GİBİ

SEÇİMLERE SİYASETİ BİZ KARIŞTIRMADIK.
SİYASETİ KARIŞTIRAN KOCAAĞA’DIR

Arif Barata adlı kişiyi tanımıyorum ancak; Ahmet Kocaağa’nın Bakan danışmanı dediği,  hakkında basında çıkan bir sürü iddialardan sonra “ ben bakanın resmi danışmanı değilim, İzmir’de bakanın özel işlerini takip ediyorum” diyecek kadar da mütevazı bu kişi yanında İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Özen ile birlikte seçimlerden 15 gün önceden başlamak sureti ile kapı kapı dolaşarak sivil toplum örgütleri, kooperatifler ve birliklere baskı yaparak seçimde bakan emri ile Ahmet Kocaağa’yı desteklemelerini söylemiştir. Hatta daha ileri giderek seçim günü çekilen kamera görüntülerinden ve resimlerden de anlaşılacağı üzere salona dahi giriş yetkisi olmadığı halde kendilerine Birlik Yönetimi tarafından Bakanlık Temsilcisi kartı verilmek sureti ile Ahmet Kocaağa tarafına ait olan Mavi oy pusulalarını kabinlere yerleştirdikleri, yardımcıları ile birlikte oy sayımına bile katıldıkları ve Atilla Atlı tarafından ki, bu kişinin de salona giriş yetkisi olmamasına rağmen sahte yaka kartı ile HAZİRUN LİSTELERİNDEKİ İMZALARI SAYDIKLARI KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İLE TESPİT EDİLMİŞTİR ve istenildiğinde bu görüntüleri tüm basın ile paylaşabiliriz.  Bu görüntüler müfettişlerde ve Mahkemelerde de mevcuttur.

               Seçim sonunda Ahmet Kocaağa Arif BARATA’yı kürsüye çıkararak alkışlatmış, teşekkür etmiş, sahada birlikte seçim kampanyası yürüttüğünü itiraf etmiş ve üstüne üstlük bir de Sn. Bakana selam ısmarlamıştır. TV5 EGE Sosyal Medya hesabından verdiği röportajda bizleri “KÜÇÜK BİR AZINLIK VE SİYASİ ÇIKARLAR PEŞİNDE KOŞANLAR…” diye itham eden başkan seçime siyaseti kendi bulaştırdığı gibi Birlik üyelerini ve yönetim kurulu üyelerimi kendileri asıl siyasi rant ve baskılarla yıldırmaya kalkışmışlardır.

Hatta Üyeliği Basında çıkan haberlere göre sahte çıkan Erman Haran yine basından okuduğumuz ve arkadaşlarıma ve seçim işlerimi yürüten Yerel Güç Sahibi Dilek Hanım’ı  “ KÜLLİYENİN ADAMIYIM” diye baskı altına almaya çalıştığına ben de şahitim. 

Dolayısı ile seçimlere siyaset karıştıran ben değil kendileri olmasına rağmen bize iftira atmışlardır.

Başkanın inkar ettiği bakanlık müfettişleri ve müfettiş raporları hakkında ben de müfettişlerle görüştüm ve bildiklerimi anlattım.

müfettiş raporları bakanlık tarafından ve izmir il tarım orman müdürlüğü tarafından Ahmet Balcı’nın   İzmir 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2023/28 esas nolu dosyasına gelmiştir.

MAARİF MODELİNE ÇYDD’ÖDEMİŞ ŞUBESİNDEN RET! MAARİF MODELİNE ÇYDD’ÖDEMİŞ ŞUBESİNDEN RET!

Ahmet Kocaağa bizim açıklama yapamayacağımızı düşünmüş olacak ki, basında yayınlanan ve noter tasdikli olarak altında imzası bile bulunduğu halde Erman Haran’ın üyeliğinin sahte olmadığını iddia edecek kadar da insanların aklı ile alay etmektedir.

Ulusal ve yerel basında müfettişlerin tespit ettiği yapılan yolsuzluklar, haksız kazanç, evrakta sahtecilik, Erman Haran’ın üyeliğinin sahte olmasının yer aldığı birçok evrak yayınlandı.

Ahmet Kocaağa’ya şu soruları da sorarak cevaplarını kamuoyu ile paylaşmasını canı gönülden bekliyoruz.

1-           Erman Haran’ın üyeliğinin sahteliği ile ilgili bakanlık ve il Tarım Orman Müdürlüğü’nden Erman Haran’ın üyeliğinin düşürülmesi talimatının gelip gelmediği, bu sahte üyelikle yönetimde 2.5 yıl kalan Erman HARAN ve yönetim hakkında adli soruşturma veya müfettişler tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığı,

2-           Birlik Yönetim Kurulunun başkan dahil bazı üyelerinin hem birlik yönetiminde hem de Birlik iktisadi işletmesi adlı şirket yönetiminde aynı anda bulunamayacağı, bu nedenle bu kişilerin hem birlik hem den şirket yönetiminden el çektirilmelerinin bakanlık tarafından İl müdürlüğü aracılığı ile Birliğe tebliğ edilip edilmediği, 6 yıldır Ana sözleşmenin 38. Maddesine göre şirket yönetiminde usulsüz olarak bulunan ve bir çok karar, iş ve işlemlere imza atan bu kişiler hakkında usulsüz olarak sebebiyet verdikleri işlemler nedeni ile bu kişiler hakkında savcılık soruşturması bulunup bulunmadığı,

3-           Birlikten hayvan alan ve bunları kayıtlarında göstermeyerek bilanço suçu işleyen, kayıt dışı hayvan alan Ahmet Kocaağa’nın oğlu Avukat Mehmet Kocaağa hakkında geri ödeme raporu olup olmadığı ve bu paranın birliğe yatırılıp yatırılmadığının,  yatırıldı ise kim tarafından yatırıldı?

Bu kayıtsız hayvan satışı nedeni ile ilgili yönetim ve Mehmet Kocaağa hakkın da suç duyurusu olup olmadığı,

4 - İzmir DSYB yönetimi müfettiş raporlarına ve talimatlara uymayarak bakanlığa rest çekmiş midir? Bu nedenle bakanlık tarafından birliğe 2 kez kayyum ataması yapıldığı, ancak yine hatırlı kişilerin araya girerek kayyum kararını durdurduğu doğru mudur?

5 - İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Özen’in bakanlık tarafından görevden alınması ile bu kayyum kararının uygulanmaması ile bir ilgisi var mıdır?

6  - Erman Haran’ı Bakanlık müfettişlerinin talimatı ile görevden alırken neden BİRLİK ŞİRKETİNDE YÖNETİME ALDINIZ?

7 - Bakanlığın sakıncalı bulduğu ve görevden el çektirdiği Erman Haran’a ne kadar maaş verilmektedir?

8 - Şirket yönetimini görevden noter onaylı evrakla alarak ve Erman Haran’ı yönetimden alma fikrini bu hatırlı kişiler mi araya girerek yaptırmıştır ve bakanlık bürokratlarından bu işle ilgilenen kimlerdir?

9 - Bir yöneticinin personeller üzerinden araç alıp birliğe sattırdığı ve birliğin zarara uğratıldığı, bu zararın aynı yönetici tarafından ödenip ödenmediği, bu kişiler hakkında suç duyurusu olup olmadığını sn. başkan açıklasın.

10- Yakın zamanda ihale ilanı verilen ancak ihalesi yapılmayarak belirli kişilere verilen takriben 10-15 arası sayıdaki araç kaç liraya kime satılmıştır? Araçların satış bedelleri neden açıklanmamıştır? Bazı internet sitelerinde bu araçların satışa çıkarıldığı, bu araçlara açıklama kısmında: %20 fatura kesileceği ifadesi mevcuttur. Kamu niteliğindeki bir mala %20 fatura ne anlama gelmektedir ve %80’e ne olmuştur?

Burada bir vergi kaçırma ve eksik beyan varsa mali şubeyi, bakanlık müfettişlerini ve savcılarımızı göreve davet ediyorum.

Denetleme kurulu üyelerini de bu satışları ve yukardaki iddialar için göreve davet ediyorum.

BAŞKAN KOCAAĞA….

Müfettiş raporlarında usulsüzlük var mı? Soruşturma ve savcılık suç duyurusu var mı? Varsa Denetleme Kurulunu göreve davet ettiniz mi?

Etmediyseniz bizler denetleme kurulu üyelerini, devletin savcılarını, vergi dairelerini, mali şubeyi ve özellikle Tarım Orman Bakanlığı’nı 15 bin üye adına göreve davet ediyoruz.

11-  BİRLİK MERKEZİ NEDEN BUCAYA TAŞINMIŞTIR?

•             Buca veya Buca’da bulunan hangi önemli ve hatırlı kişiler için bu karar alınmıştır.

•             Amaç üyeye hizmetse birlik merkezi en fazla üyenin olduğu ve Kiraz, Tire, Beydağ ve Bayındır’ın ortasındaki 3 bin üyenin olduğu Ödemiş’e taşınamaz mıydı?

•             Seçim öncesi Hazirun listelerinden öğrendiğime göre Buca’da 65 üye bulunmaktadır. Buradaki amaç üyeye yakınlık olmadığına göre Buca’daki Bina kimindir? Bu binaya taşınmadan önce 1 yıl boşuna kira ödenmiştir? Bu binaya kaç milyonluk tadilat yapılmıştır. Bucadaki Birlik Manav dükkanı ve merkez bina kime veya kimin yakınlarına aittir? Eski binanın ve yeni binanın kira dekontlarını lütfen basın ile paylaşın.

12 - Ne kadar üyeye icra takibi yaptınız.

13 - Bu icralardan ve sizin yanlış yönetimlerinizden dolayı kaç bin kişi üyelikten ayrıldı ve birliğin maddi kaybı ne kadardır.

14 - Üyelere hesap dökümü, neye karşı borçlandığı bildirilmeden ve üye ile hesap mutabakatı yapmadan icra takibi yapmanız doğru mudur?

15 - Kaç bin kişi bu icralardan bankalarda kırmızı kalem yemiştir.

16 - Müfettiş raporlarında tespit edilen maddi usulsüzlükler var mıdır? Genel Kurul kararı olmadan, genel kurulun yetkisi kullanılarak birlik şirketi üzerinden verilen avanslar için de icra takibi yapılmış mıdır?

17 - Yöneticiler de bu avansları kullanmış mıdır?

18 - Yetkisiz Birlik Şirket Yönetimi hakkında denetim kurulu denetleme yapmış mıdır? Görevi kötüye kullanan şirket yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunmuş mudur?

Seçim öncesi BİRLİK tarafından takriben günlük 250 ton süt toplanırken başkana sorar mısın? Bu gün ne kadar süt toplanıyor.

Araçları satışa çıkaran ve satanlar ben miyim?

Hangi galerici üzerinden arka planda bu satışlar yapıldı?

Karantina çiftliği seçimden 1 hafta önce kimin üzerinden kimlere satıldı?

2017 yılında birliğin ne kadar canlı hayvanı vardı? Bugün ne kadar var?

Bu tespitlerimiz, sorularımız, müfettiş raporları neticesinde varsa soruşturma dosyaları bunların nerede ve ne aşamada oldukları hakkında ve bunca şaibeli durum ve yolsuzluğun olduğu İzmir Damızlık birliği hakkında 30.000 TL paranın personel tarafından zimmetine geçirildiği gerekçesi ile Gaziantep koyun keçi birliğine kayyum atayan, İzmir Koyun Keçi Birliğine kayyum atayan bakanlık yetkililerini İzmir Damızlık Birliğine atanan kayyumu iptal eden bakanlık yetkililerini,

TÜM İZMİR MİLLETVEKİLLERİMİZİ GÖREVE DAVET EDİYORUM.

Editör: Tutku İç