YENİ ÇIKAN 7255 SAYILI YASA ÖNEMLİ
Kent Konseyi Tarım ve Hayvancılık Meclisi Başkanı Veteriner Hekim Tekin Alpsoy ve Biyomedikal Mühendisi Barış Ünlü yeni yasa maddeleri hakkında katılımcılara bilgiler sundu. Ödemiş Kent Konseyi Tarım ve Hayvancılık Meclisi Başkanı Tekin Alpsoy "Kasım ayı başında çıkan 7255 sayılı Tarım, Gıda ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun toplumumuzun büyük kesimini ilgilendirmektedir. Tarım arazileri, Orman ve Gıda konularında önemli düzenlemeleri içeren kanunun ilgili vatandaşlarımız tarafından bilinmesinde büyük fayda görmekteyiz. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı kısaca özet haline getirip önümüzdeki hafta paylaşacağız" dedi.

KIRSALA DÖNÜŞ BAŞLADI
Toplantıya katılan İlkkurşun Kafkas Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği temsilcisi Umut Ayberk Akbay da "Beyaz Yakalıların Kırsala Dönüşü" başlıklı gündem maddesiyle ilgili konuştu. Akbay "Yıllardır ihmal edilen kırsal hayata son dönemlerde dönüş olduğunu görüyoruz. Özellikle büyükşehirlerde ekonomik ve kültürel olarak şartları uygun olan vatandaşlarımızın kırsal hayata döndüklerine veya dönmeye çalıştıklarına şahit oluyoruz. Aslında sağlıklı bir toplumsal yapının oluşturulması için kentsel-kırsal yaşamın planlanması ve yapılandırılması çok önemli.” şeklinde konuştu.
Kırdan kente göç olgusuna da değinen Akbay “Ülkemizde kırdan kente göçlerin aşırıya kaçan şekilde yaşandığını gördük. Bu göç hareketliliği, kontrolsüz ve plansız olduğu için hem kentlerde hem de kırsalda birçok sorunu beraberinde getirdi ve insan hayatını olumsuz etkiledi. Bu anlamda sağlıklı planlı sürdürülebilir bir tarım politikasının bir an önce planlanması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla kırsal yaşam mutlaka devlet tarafından desteklenmelidir” şeklinde konuştu.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YAŞAMAK ZORLAŞTI
Günümüzde kentsel hayattan memnun olmayan birçok kişinin kırsal yaşamda yeni bir yaşam modeli çabası içinde bulunduğun altını çizen Akbay, “Kırsaldan kente ve kentten kırsala göç takip ve kontrol edilmeli, sağlıklı bir yapıya kavuşturulmalıdır. Bu anlamda yeni kırsal yaşam, kalkınma, pazarlama ve üretim modellerinin keşfedilmesi tanıtılması ve uygulamaya konması gerekmektedir. Özellikle yeni bilimsel gelişmeler ve teknolojik uygulamalar önem taşımaktadır. Önümüzdeki dönemde bu amaca yönelik çalışmalarımızı ve tavsiyelerimizi paylaşmak istiyoruz" dedi.

CENNETTE YAŞIYORUZ, KIYMETİNİ BİLMİYORUZ
Ödemiş Kent Konseyi başkanı Mehmet Taşlı da havzamızda ve ülkemizde hayati önem arz eden kaynak ve kaynak israf sorunlarıyla ilgili kısaca bilgi verdi. Başkan Mehmet Taşlı" Günümüz global yaşam tarzında geldiğimiz noktada dünyanın ülkemizin ve yaşadığımız bölgenin çok önemli sorunları bulunmaktadır. Özellikle dünyanın en güzel yerlerinden olan ve en bereketli topraklara sahip olduğumuz Küçük Menderes havzamızda sürdürülebilir sağlıklı mutlu ve refah bir yaşamı tehlikeye atan çok önemli sorunlarla yüz yüzeyiz. Yaşadığımız cennetin kıymetini bilmiyoruz. Kaynak Sorunları ve İsraf diye adlandırdığımız ana başlıklar; Su, toprak, hava, insan birikimi ve ekosistemimiz. Bölgemizin bulunamaz bir coğrafi ve iklimsel çeşitliliğe sahip olduğunu yeniden hatırlatıyoruz. Bunun sonucunda bereketli bir yapıda olması hepimizin takdiridir. Ancak üzülerek kabul etmemiz gerekir ki dünyada ve ülkemizde bugüne kadar yaşadığımız aşırı tüketime dayalı müsrif bir hayatın sonucunda yarattığımız küresel iklim kriziyle karşı karşıyayız. Bu kriz dünyanın ve dünya insanının yaşamını olumsuz yönde değiştirecektir. İleride birçok alanda kıtlık, doğal afetlerin olacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde de bundan aynı ölçüde hatta bazı alanlarda daha da fazla etkilenecektir. Karşı karşıya olduğumuz en büyük tehditlerden biri su kıtlığıdır. Bölgemiz Ege, İlimiz İzmir ve Havzamız Küçük Menderes de bu durumdan daha fazla olumsuz etkilenecektir. Kendi nüfusunun 10-20 katını besleyecek üretim potansiyelini taşıyan havzamızda bugüne kadar yaşadığımız israflı hayatımızı devam ettirmemiz mümkün gözükmüyor” şeklinde konuştu.

BUGÜNKÜ YAŞAM SÜRDÜRÜLEMEZ
Acilen yeni bir yaşam tarzına geçiş yapılması gerektiğinden bahseden Taşlı, “Yani bugünkü hayatımız sürdürülemez durumda. Kaynakları en verimli ve iyi şekilde kullanan, israf etmeyen, aşırı kaynak israfı istemeyen üretim modelleri, çevreyle uyumlu dönüştürülebilir ve yenilenebilir bir modele acilen geçmemiz gerekiyor. Eğer yapamazsak dünya bizlere bunu; yokluk, susuzluk, açlık, doğal afet, göçler ve trajik olaylarla zorla yaptıracaktır. Yarın çok geç olmadan acilen her konuda çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bakanlıklar, Kamu kuruluşları, Yerel yönetimler, Sivil toplum kuruluşları ve toplumsal alanda faaliyet gösteren tüm şahıs ve kurumların bu konuda çaba sarf etmesi işbirliği ve uygulamalar yapması gerekmektedir” diyerek konunun taşıdığı hayati önemi vurguladı.

KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SU ÇALIŞTAYI YAPMAK İSTİYORUZ
Küçükmenderes havzasının karşı karşıya olduğu susuzluk sorunuyla ilgili sözlerine devam eden Başkan Mehmet Taşlı, yakın tarihte bir su çalıştayı gerçekleştirme kararı aldıklarından bahsetti. Taşlı, “Yapacağımız çalıştayda ilgili tüm kurumlarla durum tespiti, veriler, görüşler ve çözümleri konuşarak bölgemizde kaynak ve su konusunda yapılabilecekleri konuşup gündeme getirmeyi planlıyoruz. Çalıştaydan çıkacak kararları gerekli kurumlarla paylaşıp tavsiyelerimizi ileteceğiz" dedi.

İLGİLİ KURUMLARIN TEMSİLCİLERİ TOPLANTIYA KATILDI
Toplantıya ayrıca Ödemiş Ziraat Odası başkan yardımcısı Mehmet Dinlenmez, Ödemiş Damızlık Birliği Başkan Yardımcısı İbrahim Armutlu, Ökder Başkanı Murat Cansız, Ödemiş Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Araştırma Derneği Başkanı Coşkun Demir, Saygı Dereli, Emin Taşdemir katıldı. Çalışmaya katılanlara teşekkür eden Kent Konseyi başkanı Mehmet Taşlı, "Kent Konseylerinin ana amaçlarından olan yaşanılabilir güzel bir kent ve çevre, sürdürülebilir bir yaşam hedefiyle gönüllülük ve fedakarlık esasıyla toplantıya katılan değerli arkadaşlarımızla çok verimli, uzun ve keyifli bir çalışma yaptık. Kent Konseylerine verilen destekler çok önemli ve muhakkak kentimize, yaşamımıza, çevremize dolaylı dolaysız katkıları olacaktır. Birikimi olan kurum ve şahısların ayrım yapmaksızın bizlerle işbirliği ve paylaşım yapmasını istiyoruz. HAYATI BİRLİKTE GÜZELLEŞTİREBİLİRİZ" dedi.