İş bırakma eylem, İzmir'in önemli pek çok hastanesinde etkili oluyor.

Türk Tabipler Birliği (TTB), KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Birleşik Kamu-İş’e bağlı Genel Sağlık İş Sendikası, DİSK’e bağlı Dev Sağlık İş Sendikası ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası üyesi sağlık emekçileri özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla iş bıraktı.

 İş bırakma eylemi en yoğun olarak kent içindeki önemli hastanelerden Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ve Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun olarak yaşanıyor. Aciller, diyaliz merkezleri, yoğun bakımlar ve COVID klinikleri dışında pek çok serviste hizmet verilmiyor.

SAĞLIKÇILARIN TALEPLERİ NELER?

Sağlık emekçilerinin talepleri arasında emekliliğe yansıyacak yaşanabilir temel ücret verilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, güvenceli çalışmanın sağlanması, şiddete karşı etkili bir yasa çıkarılması, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulması, COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasasının çıkarılması, ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm çalışanlar için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi ve ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi yer alıyor.

TEKLİF GERİ ÇEKİLDİ

 Sağlıkçıların tepkisinin ardından meclis gündemindeki torba yasaya doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren maddeler konuldu ancak maddeler AK Parti milletvekillerinin önergesiyle tekliften çıkarıldı. Maddeler, değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM Sağlık Komisyonu’na havale edildi. Meslek örgütleri, düzenleme içeren maddelerin bütün sağlık çalışanlarını kapsamasını talep ediyor