TOKİ konutlarının planları ikinci kez mahkemeden döndü

Şehir Plancıları Odası’nın ilk iptal edilen projede konut yapılacak alanının tarım arazisi olması ve mahkeme kararına rağmen plan yerinin değişmemesi sebebiyle açtığı davada, mahkeme itirazları yerinde buldu ve projeyi ikinci kez iptal etti.

TOKİ konutlarının planları ikinci kez mahkemeden döndü

Metehan UD / EGEDESONSÖZ

Mahkeme kararında ilk yayınlanan planlarla le ikinci kez yayınlanan planlar arasında küçük farklar dışında değişiklik olmadığı ve planlama alanı sınırları içeresinde önerilen araz kullanım kararlarının ve büyüklüğünün aynen korunduğu vurgulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İzmir’in Ödemiş ilçesinde yürüttüğü TOKİ konutlarının inşası yılan hikâyesine döndü. Bakanlığın ilk olarak yayınladığı imar planları İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yargıya taşınmış ve yerel mahkeme 2020 yılında verdiği kararla planları iptal etmişti. Mahkemenin tarım alanlarında kaldığı gerekçesiyle iptal ettiği planlar, bakanlık tarafından ikinci kez yayınlanmış ve konutlar iptal edilen alanlarda yeniden planlanmıştı. Yeniden yayımlanan planlarda da Gölcük (Zeytinlik) Mahallesi’nde mülkiyeti özel şahıslara ait 25 hektarlık tarım alanının statüsü ‘kentsel gelişme alanı’ olarak belirlenmişti.

ŞPO: KAMU YARARI İLE KAYNAK YARATILIYOR’

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, mahkeme kararına rağmen planlama alanının değişmemesi sebebiyle toplu konut projesini ikinci kez yargıya taşımıştı. Odanın itirazları arasında planların, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu, planlar ile tarım alanı olarak korunması gereken parsellerin, konut ve konut alanına hizmet kullanım kararlarına çevrilmesi ve planlara ilişkin olarak hazırlanan plan açıklama raporunun yönetmelik hükmünde yer alan hususların hiçbirini taşımaması yer almıştı. Oda dava konusu plan ve plan değişikliklerini; "kamu yararı" kılıfı altında tamamen kaynak yaratmak amacıyla yapıldığını ifade etmişti

MAHKEME: KÜÇÜK FARKLAR DIŞINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Dosyayı inceleyen İzmir 5. İdare Mahkemesi, bilirkişi heyetinin görüşleri doğrultusunda planları iptal etti. Kararda “Mahkeme kararı gereği planlama alanı sınırlarının hiçbir şekilde tarımsal amaç dışındaki kullanımlara konu olmaması gerektiği hüküm altına alınmış olmasına rağmen dava konusu planlar ile Mahkemece iptal edilen 18.05.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararları karşılaştırıldığında, plan kararları arasında küçük farklılıklar dışında bir değişiklik olmadığı, bir başka anlatımla gerek planlama alanı sınırları gerekse de planlama alanı sınırları içerisinde önerilen arazi kullanım kararların dağılımı ve büyüklüğünün aynen korunduğu; bu kapsamda da dava konusu plan kararları ile İzmir 1.İdare Mahkemesi’nin 19.09.2019 tarih ve E:2018/1336, K:2019/1062 sayılı iptal kararında belirtilen gereklerin yerine getirilmediği ve dava konusu plan kararlarının yargı kararlarına aykırı olduğu anlaşıldığından, dava konusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 10/06/2020 gününde onaylanan, 29/06/2020-29/07/2020 tarihleri arasında ilan edilen 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planının ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının; şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine, imar ve toprak koruma mevzuatına, kamu yararına ve Mahkememizin 19.09.2019 tarih ve E:2018/1336, K:2019/1062 sayılı iptal kararına aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır" denildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2022, 14:44

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner284