Ödemiş Kent Konseyi’nden peyzaj raporu

Ödemiş Kent Konseyi’nden peyzaj raporu
banner267

Ödemiş Kent Konseyi, çevre düzenlemesi ile ilgili bir rapor yayınladı. “Kent Peyzajı ve Ödemiş” başlıkla raporda, kentlerin çevre düzenlemeleri ile ilgili genel ilkelere yer verilirken kent yöneticilerine de park ve benzeri çalışmaları ile ilgili bazı öneriler yapıldı.

Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı, raporla ilgili verdiği bilgide şunları söyledi:

“Yaklaşık 1 aydır bu raporla ilgili çalışmalar içindeydik. Yürütme Kurulu üyesi olan arkadaşlarımızdan Safiye Özçelik, Ümran Ateş ve Selim Şahan tarafından hazırlanan raporda, kentlerde yapılan çevre düzenlemeleri ile ilgili bazı tespitler yapıldıktan sonra somut önerilere de yer verildi. Kent Konseyi olarak kent yönetimlerinde ‘ortak akıl’ vurgusunu her zaman yapıyoruz. Kent Konseyinin bir yaptırım gücünün olmadığını hatırlatarak, bu ve benzeri raporların tavsiye kararları olduğunu belirtmek isteriz. Biz bir çalışma yaparız ve bu çalışmayı ilgili kurumlara sunarız. Dikkate alıp almamak da onların değerlendirmelerine kalmıştır. Umarız dikkate alınırız.”

Raporu hazırlayan Kent Konseyi üyelerinden Safiye Özçelik de konuyla ilgili kişi ve kuruluşların önerilerini almaya çalıştıklarını belirterek, “Genel ilkeler çerçevesinde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bazı tespitlerimiz ve önerilerimiz oldu. Bu önerilerimizi de öyle çok bilinmeyen önerilerden ziyade hatırlatma gibi bir metin haline getirdik” şeklinde konuştu.

‘Peyzaj’ konusunda bazı açıklamalar yapılarak başlanan raporda şu ifadelere yer verildi:

“Peyzaj, belirli bir yerden bakıldığında görüş açısına giren tüm topografik, doğal ve kültürel verileri içine alan bir bölgenin görünür özelliklerine verilen addır. Buna ‘Çevre düzenlemesi’ de diyebiliriz.

Peyzaj mimarlığı da doğal ve kültürel kaynakları ve fiziksel çevreyi insan yararı, mutluluğu, güvenliği, sağlığı ve konforu için estetik ve bilimsel ilkeler çerçevesinde ele alan, mekan ve yaşam ortamı oluşturan, biyoçeşitliliği destekleyen arazi planlaması, tasarımı, yönetimi, korunması, onarılması ve denetlenmesi konularını kapsayan eğitim, araştırmalar yapan ve ülkesel, bölgesel, kentsel ve kırsal ölçekte fiziksel planlar içerisinde yer alarak kültürel ve doğal değerlerin korunması ve sürdürülebilirlik adına ekolojik öncelikli projeler üretilmesini sağlayan bir planlama ve tasarım dalıdır.

Bilim Ve Disiplin

Peyzaj mimarlığı doğası gereği bir Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinidir. Peyzaj mimarları, doğal ve inşa edilmiş ortamın yöneticileri olarak, milyonlarca insanın yaşadığı, çalıştığı ve oynadığı alanların planlanması ve tasarımında düzenli olarak uygulamaktadır. Matematik, doğa bilimleri, mühendislik, bilgisayar ve bilgi bilimleri ile sosyal ve davranış bilimleri - psikoloji, ekonomi, sosyoloji ve siyaset bilimini içerir.

Kentsel Tasarım

Peyzaj tasarımı; kentsel yerleşimlerin bir bölümünü ya da bütününü kapsayan kentsel tasarım ve kent yenileme çalışmalarını yürütür. Topluma açık yeşil alanların (parklar, meydanlar, dinlenme alanları, yaya yolu ve bölgesi, kıyı bantları, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri, çocuk bahçeleri, oyun alanları spor alanları, otopark vb.) yapısal ve bitkisel tasarımını yapar, uygulama ve bakımını yürütür. Toplu konut alanları ve toplu kullanım ortamlarında (üniversite kampüsleri, alışveriş merkezleri, toplu işyerleri vb.) bitkisel ve yapısal tasarım, uygulama ve bakım çalışmalarını yapar.Turizm ve dinlenme tesisleri, eğlence tesisleri (lunapark, aquapark vb.) ve su kıyısı rekreasyon tesislerinin yapısal ve bitkisel tasarımını yapar, uygular ve bakımını yürütür.Tarımsal amaçlı çiftlik ve hobi bahçeleri tasarlar, uygular ve bakımını yürütür.

Yaşam Alanları

Peyzaj planlama; doğal ve kültürel süreçlerin ve kaynakların tanımladığı yaşam ortamlarının, koruma-kullanım dengesinin sağlanması ile kentsel, kırsal ve endüstriyel, turistik ve benzeri kullanımlarda var olan ve olası çevre sorunlarının giderilmesi ve önlenmesi temelinde, kamu ve toplum yararını gözeterek açık ve/veya yeşil alanların oluşturulmasında, koruma, onarım, yenileme, restorasyon ve yönetimi ile plan ve projelerin uygulanmasını içeren ve sürdürülmesi temelinde alan kullanım projeleri üreten planlamadır.

Yukarıdaki özet tespitler çerçevesinde Ödemiş Kent Konseyi olarak, Ödemiş gibi eski ya da yeni kentlerde gerçekleştirilen bina, yol, kaldırım ve parkların yapımı ile bitki çeşitliliğinin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken ana ilkeleri şu maddeler altında toplamaya çalıştık:

1- Kentlerin içindeki ağaç ve bitki çeşitliliğini içeren doğal ‘Kültür envanteri’ çıkarılmalı, sokakların bitki dokusu tespit edilmelidir.

2- Bütün proje ve planlamalar, başta belediye ve muhtarlık gibi diğer kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgili alanda yaşayanların katılımcı olduğu ortak akılla yapılmalıdır.

Kentlerdeki peyzaj çalışmalarını koordine edecek ilçe tarım, ziraat odası, peyzaj ve ziraat mühendisleri odaları, ilçedeki bitki üreticileri örgütlerini içine alan bir komisyon oluşturulmalıdır. Dikim ve kesim işleri bu komisyonun kararı ile yapılmalıdır.

Belediyeler bünyelerinde ‘Peyzaj ve Estetik Kurulu’ oluşturmalıdır.

3- Parklar yeniden düzenlenirken, öncelikli hedef yeşil alanların arttırılması, beton ve taş alanların en aza indirilmesi olmalıdır. Buralardaki oyun ve oturma grupları ile çöp kovaları yine bölge sakinlerinin istekleri dikkate alınarak uzmanların gözetiminde yerleştirilmelidir.

4- Şehirlerimiz her geçen gün teknolojik olanaklarla donatılmış binalarla dolmaktadır. Büyük dikey yapılaşmalardan kaçınılmalı, güneş enerjisi, klima, uydu antenleri ve doğal gaz boru ve makinelerinin binalara daha estetik yerleştirilmesi sağlanmalıdır.

5- Şehir içlerindeki anayol geçişlerinde yapılacak düzenlemeler, araç ve yaya trafiğinin yoğunluğu dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.

Ödemiş özelinde örnek vererek devam etmek gerekirse;

a) Saraçoğlu Caddesi gibi işlek hatlarda uzun süreli araç parkının önüne geçilmelidir.

b) Bürokrasinin ve alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu bölgelerde mutlaka geniş otopark alanları düşünülmelidir.

c) Ara sokaklarda iki araç geçişinin karşılıklı yapılabilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

d) Mümkünse ilçemizdeki parkların kendine özgü peyzaj farklılıkları, görüntüleri ve kimlikleri olmalı. Bu çerçevede parkların düzenleme işi Süs Bitkileri Üreticileri Birliği tarafından yapılmalıdır.

e) Süs bitkileri üretim merkezi olan Ödemiş, dışarıdan gelecek konuklar için bitki çeşitliliği sergisi görünümüne dönüştürülmelidir. Park gibi çeşitli özel alanlar oluşturularak gelen konukların ilgisine sunulmalıdır.

f) Ana yollarda yapılan köklü düzenlemeler, ağaç seçimi bölgenin çok güneş ışığı alması gibi iklimsel özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır.

g) Ana yolların genişliği araç ve yaya trafiği gözetilerek belirlenmeli, yayanın geçişi rahatlatılmalı, esnafın kaldırımlara malzeme koymasının önüne geçilmelidir.”

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner214